Vanliga frågor och svar om utbildningen ser du här.

Några av er har redan berättat delar av nedan frågor, men skriv svaret igen så vi har allt utförligt och samlat på ett ställe.

 


Skriv ditt namn överst innan du börjar besvara frågorna.

  1. ATT JOBBA OCH STUDERA SAMTIDIGT

Utbildningen är på heltid. Det innebär att du bör kunna ägna dig åt studier 40 timmar per vecka, exempelvis 8-17 måndag till fredag. De med studievana kommer kanske kunna göra det på kortare tid. Att studera innefattar läsa material, delta i videosamtal med studiegruppen, skriva svar på uppgifter, leta material, reflektera, göra praktik m.m.

Några tidigare deltagare har arbetat vid sidan av och fått hoppa av då det varit för tufft att både plugga heltid och arbeta samtidigt. Allt är naturligtvis individuellt och det beror på studievana och övrigt liv med fritid och familj.  Hur kommer dina veckor att se ut om du blir antagen till utbildningen? Hur mycket kommer du jobba? Vad har du för fritidsintressen och familjeförhållanden som tar tid? Hur får du tid till egen återhämtning?

 

  1. STÅENDE MÖTESTID

Att plugga på folkhögskola innebär bland annat att få tillfälle att diskutera med varandra. Ni kommer från olika håll och har olika erfarenheter och bakgrunder som alla är viktiga, oavsett ålder. Vi har ofta videosamtal med studiegruppen man tillhör. Ett problem som framkommit i utvärderingarna är att en del grupper har svårt att hitta en gemensam mötestid då en del arbetar. Detta är som sagt en heltidsutbildning, samtidigt som vi förstår att en del av er behöver arbeta extra för att få ekonomin att gå runt. Vi måste också ta hänsyn till de som helt studerar och inte arbetar alls. Hur skulle därför detta förslag fungera i ditt liv, att vi har en gemensam stående mötestid klockan 12-13 varje fredag? Fredag för att alla ska ha hunnit läsa in sig på material under veckan. Vi försöker att begränsa oss till en timme per möte. Skulle söndagskvällar vara ett bättre alternativ? Ni har oftast deadline på söndagar och får ut nya uppgifter varje måndag.

 

  1. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Att plugga kan vara en utmaning, att plugga på distans är en särskild utmaning. Eftersom vi sitter i olika delar av landet så finns ingen möjlighet till teknisk support gällande din dator. När det gäller programvarorna vi ska använda så får du självklart support från oss, men för själva datorn har vi ingen möjlighet att ha support för, då det finns oändligt många märken.  

Du måste ha en dator för att läsa denna utbildning. Dels för ergonomins skull (det blir många timmar vid skärmen) men dels för att vår lärplattform inte fungerar på läsplatta och mobil. Du kommer behöva ta med en bärbar dator vid varje träff.

Din dator bör ha en webbkamera, alternativ att du köper en separat webbkamera. För att få ett bra ljud och inte få rundgång kommer du behöva ett headset (finns att köpa på stan för någon hundring).

Vissa redovisningar, diskussioner, tips om artiklar m.m. kommer ske i en Facebook-grupp. Om du inte har (eller inte vill ha) Facebook kan du sätta upp ett tillfälligt konto för utbildningstiden.

Berätta om dina tankar kring tekniska förutsättningar och Facebook. Hur kommer du kunna lösa det som eventuellt behövs?

 

  1. FÄLTSTUDIER OCH PRAKTIK

Du kommer själv behöva söka skolor där du ska göra dina fältstudier och praktik. Det brukar alltid lösa sig och våra deltagare har ofta varit mycket saknade efteråt. Under hösten gör du två dagar fältstudier per vecka i totalt fyra veckor. Du ska vara en gång på alla stadier: alltså på låg-, mellan-, högstadiet och gymnasiet.

Praktiken görs vid tre tillfällen med två veckor åt gången. Var du ska vara på praktik bestämmer du helt själv. En del är vid tre olika skolor, en del gör vid samma skola alla veckor.

Om du idag arbetar på en skola så kan du inte göra fältstudier eller praktik där. Vi kan eventuellt göra undantag efter samtal med din rektor men det är viktigt att det inte blir oavlönat arbete och att du är fri att göra det som du ska göra från vårt håll sett.

Hur tänker du kring fältstudier och praktik?

 

  1. LEDIGHETER – SJUKDOM – TRÄFFAR

Folkhögskolan har inte skollov som på grundskola och gymnasium. Vi har ett studieuppehåll över jul och ni är givetvis lediga röda dagar och helger. I övrigt förväntas ni delta på heltid och vi godkänner inga ledigheter. Däremot har vi ingen åsikt om du sitter i fjällen, på Bali eller i Kalix och gör dina skoluppgifter, så länge dina uppgifter kommer in i tid.

Om du blir sjuk behövs sjukintyg efter fem dagar som på en vanlig arbetsplats. Är du sjuk en längre tid gör vi upp en särskild studieplan.

Träffarna i Kalix är obligatoriska. Det betyder att om du inte kan delta på en träff så får du ta igen motsvarande träff följande år och får då vänta med ditt kursintyg tills det är klart. Vissa gånger kan vi göra kompletteringsuppgifter som du kan göra hemma, men om det är externa föreläsare eller diskussioner så kan det betyda att du får vänta till året därpå. Träffarnas innehåll kan byta plats på olika träffar så en föreläsare som kommer i september i år, kanske kommer februari följande skolår.

Hur tänker du kring den här informationen?

 

  1. LÄSA INSTRUKTIONER

Den här längden på texten här på sidan är vanligt förekommande i utbildningen men det kommer också förekomma mycket längre texter.  Hur upplever du det att läsa långa texter? Enkelt, frustrerande, tröttande, inget särskilt? 

 

7. SKOLVERKETS RIKTLINJER

Skolverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram stödmaterial för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärare, och den 25 februari 2020 kom deras redovisning. I denna skrivelse har Skolverket identifierat sex huvudområden där lärare kan avlastas och inom varje område har de gett exempel på arbetsuppgifter som kan utföras av andra än lärare.

Läs igenom materialet som är ett utdrag ur Skolverkets redovisning.

Vad får du för tankar när du läser materialet? Vad i detta stärker dina tankar att lärarassistentyrket är ett yrke för dig? På vilket sätt?

 

8. BETYDELSE

Om du skulle bli antagen till utbildningen, vad skulle det betyda för dig?