Storstaden 2018-12-03

 

Hej Kalix folkhögskola!

Jag är…

Tidigare har jag… 

Jag vill/ska/drömmer om att… 

Jag önskar i första hand… och i andra hand…

Ditt namn
Telefon
E-post


 Se PDF vad vi menar.