Film- och serieproduktion: Studieplan

Start | StudieplanAnsökan | Kostnader | Instagram | Kontakt


Brinner du för film och TV-serier, att berätta en story och att arbeta med olika effekter med hjälp av rörligt bildmaterial? Då är detta en utbildning för dig! Filmindustrin är en oerhört spännande bransch där du verkligen får möjlighet att låta kreativiteten flöda. Inom produktion av film och TV-serier arbetar man som regel i team där olika specialiserade yrkesroller samarbetar. Därför är det viktigt att du får möjlighet att testa på olika yrkesfunktioner under din tid hos oss. Idag finns ett stort behov av kompetenta medarbetare inom flera olika yrkesfunktioner mot film och serieproduktion. Den svenska film- och Tv-branschen är inne i ett mycket expansivt skede där nya människor behövs för att täcka det ökande personalbehovet. 

Utbildningsnivå

Eftergymnasial.

Utbildningstid och studieform

Två terminer (40 veckor).

Utbildningen går på distans och är på heltid med 6 obligatoriska träffveckor (5 dagar per tillfälle). Aktuella datum ser du här.

Under träffveckorna arbetar vi i workshopform med olika praktiska och teoretiska moment under handledning av lärare på skolan och yrkesverksamma gästlärare från branschen.

Vid dessa tillfällen övas även samarbete mellan olika yrkesroller då i princip all produktion i branschen sker i team.

Handledning och feedback sker även kontinuerligt över nätet. Mellan träffarna sker undervisningen via en digital plattform som skolan använder sig av.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen hos oss är att ge en bred grundläggande teoretisk kunskap och praktisk kännedom om yrkesroller och arbetssätt inom produktion av dramatiserad långfilm och TV-serier. Utbildningen är upplagd i ett antal veckor på plats i Kalix där vi mestadels arbetar praktiskt i workshopform och på distans där du under utbildningen också praktiserar hos produktionsbolag eller teknikuthyrningsbolag för att nå nödvändiga förkunskaper i praktiskt produktionsarbete, olika yrkesroller och den teknik som används. Denna modell möjliggör också att du jämsides med utbildningen får möjlighet att skapa dig goda kontakter i den bransch som du senare kommer att jobba inom.  Eftersom utbildningen till stor del läses på distans kan du vara bosatt var som helst i landet, däremot behöver du närvara vid de träffar som äger rum på skolan några gånger per år. Du behöver också befinna dig på en plats där du har möjlighet att få praktik.  Utbildningen är yrkesförberedande och ger efter genomgången utbildning nödvändiga kunskaper för att arbeta som assistent i film och serieproduktion inom respektive yrkesfunktion.

Kalix folkhögskola är känd för sina oerhört generösa lokaler, studios och redigeringsrum som verkligen bjuder in till filmskapande när du deltar under träffar. Här får du all möjlighet att använda din kreativitet tillsammans med andra.

Inom folkbildningen är en viktig del av utbildningen att arbeta i grupp och den pedagogiska modellen utgår därför ifrån att lärande bäst sker i gemenskap med andra.

Utbildningen innehåller följande delar:

 • Gruppdynamik och teamwork
 • Manuskript, dramaturgi och manusnedbrytning
 • Produktionsplanering och budgetering
 • Förproduktion
 • Bildberättande
 • Foto, El, Ljus, Ljud
 • Scenografi och rekvisita
 • Platsrek och inspelningsmiljöer
 • Redigering och ljudefterbearbetning
 • Kunskap om olika yrkesfunktioner
 • Terminologi och fackspråk
 • Praktik
 • Avtalsvillkor och arbetarskydd för branschen

Antagningskriterier

Utbildningen är eftergymnasial och kräver 3-årigt gymnasium eller motsvarande.
All undervisning sker på svenska så du måste kunna kommunicera på god svenska i tal och skrift
Det är viktigt att du kan samarbeta med andra och att du själv anser att lärande bäst sker i grupp.
Du behöver också snabbt kunna anpassa dig efter nya förutsättningar och i nya gruppkonstellationer.
Körkort är ett branschkrav varför det är en fördel om du har minst B-körkort. Antagning till utbildningen sker via intervjuer, antingen på plats eller via digital teknik. För att kunna hålla en hög kvalitet på utbildningen erbjuder vi endast 16 studieplatser.

Utbildningens innehåll

 • Producentens yrkesroll och arbetsmetodik
 • Produktionsledaren, produktionskoordinator och produktionsassistent yrkesroll och arbetsgång
 • Platschef, platsletare/location finders
 • A, B och C Fotografens yrkesroll och arbetsmetodik ute på fält och i studio
 • DIT yrkesroll och arbetssätt
 • Elektriker/ljussättares yrkesroll och arbetsmetodik
 • A och B ljudteknikers yrkesroll och arbetsmetodik
 • FAD roll och arbetssätt
 • Scenografens, rekvisitörens, attributörens arbetssätt och yrkesroll
 • Kostymören och maskörens arbetsmetodik
 • Kunskaper om filmens uppbyggnad. Förståelse kring hur en film byggs upp…
 • Kunskap om övriga vanligtvis förekommande yrkesfunktioner inom en produktion och förståelsen och respekten för samtliga yrkesfunktioner inom den aktuella produktionen som måste finnas för en så kostnadseffektivt och arbetsmiljömässigt genomförande av produktionen som möjligt. Deltagarna kommer även under träffarna i Kalix att få testa på olika yrkesfunktioner.
 • Teknikhantering och orientering inom den fackterminologi som används i branschen och olika arbetssätt.
 • Filmanalyser genomförs inom olika yrkesområden i syfte att ge en konkret bild av hur manus, regi, foto, ljus, ljud och medverkande tillsammans påverkar innehållet i den färdiga produktionen
 • Lagar, Upphovsrätt, Anställningsvillkor, Arbetarskydd, Hållbar filmproduktion.
 • Arbetsplatsförlagd praktik 10 veckor

Kostnader och utrustning

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar däremot ut en serviceavgift för visst läromedel, digitalt material samt viss kost under de veckor deltagarna är på plats i Kalix. Kostnader för övrig litteratur, resor och logi vid träffarna tillkommer.

För att genomföra en del av distansuppgifterna ansvarar du själv för den utrustning som krävs.

Läs mer om aktuella kostnader och utrustning här.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett utbildningsintyg. För att bli godkänd krävs:

 • närvaro under träffar
 • att deltagaren genomfört samtliga uppgifter: egna uppgifter och gruppuppgifter likväl som feedback till kurskamrater
 • genomfört godkänd praktik

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information kring studiemedel.

Kontakt

Kursansvarig och lärare: Anders Durvall | anders.durvall@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 62

Ansökan

Ansökan är öppen 1 januari – 1 juni. Här finns mer information om ansökan.