Kursplan FAQ Praktik | #kommunikatörkalix


OBS! Ingen kursstart 2021. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så får du uppdateringar om vi startar igen – eller om liknande utbildningar.
Kursplan 2020/2021

Utbildningens mål

Deltagaren ska förutom att, i folkbildningens anda, ha utvecklats på ett personligt plan även få med sig följande kunskaper för att kunna arbeta i en framtida medievärld:

 • Journalistiskt skrivande: berättande, argumentation, innehåll, språk
 • Att filma, fota och redigera med hjälp av en mobil
 • Intervjuteknik
 • Grunder i kommunikation
 • Att skriva och publicera i olika sociala medier
 • Medieanalys och marknadsstrategi
 • Content marketing
 • Juridiken inom kommunikation
 • Källkritik & etik
 • Grundkurs i foto och fotoredigering
 • Manusskrivande för text och rörlig bild
 • Rapportera live
 • Kunskap om frilansbranschen och att arbeta som konsult
 • Fältstudier och praktik
 • Podd

Utbildningstid

Två terminer (40 veckor). 31 augusti 2020 – 11 juni 2021 (uppehåll 19 december – 27 december).

Antagningskriterier

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vi ser det som naturligt att du har ett starkt samhällsintresse och en vilja att utveckla nya idéer kombinerat med förmåga att driva egna projekt. Mycket god svenska och grundläggande tekniska kunskaper i hantering av mobiltelefon och dator. Eftersom yrket som digital kommunikatör kräver en stor självständighet och en öppen personlighet genomför vi intervjuer vid antagningen antingen fysiskt eller via digital teknik.

Studieform

Utbildningen går på distans och är på heltid med 5 obligatoriska träffar (3 dagar per tillfälle). Under träffarna anordnas föreläsningar och parallellt med detta jobbar deltagarna i grupper och på egen hand, med möjligheter att utbyta kunskaper och erfarenheter mellan varandra. Handledning och feedback sker kontinuerligt över nätet. Mellan träffarna sker undervisningen via digital plattform. Välkommen att boka boende på vårt fina, nyrenoverade vandrarhem, under de fysiska träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch.

Utbildningens innehåll

 • Journalistiskt skrivande. Inom journalistiken och likaså i övrig kommunikation ligger berättandet i starkt fokus. Därför handlar en del av utbildningen om att kunna uttrycka sig i textform. Vi arbetar med både språkriktighet och innehåll i olika texttyper, exempelvis i artiklar, reportage osv. I utbildningen ingår att kunna formulera sig i olika sociala medier och konsten att nå ut med olika budskap snabbt och enkelt.
 • Att filma och redigera med hjälp av en mobil. För att möta dagens behov får du kunskap och erfarenhet av att kunna använda telefonen som ett arbetsredskap.
 • Intervjuteknik i olika kontexter.
 • Grunder i kommunikation. Verktyg för att förstå betydelsen av, och hur du uppnår, lyckad kommunikation.
 • Att skriva och publicera i sociala medier. Hur når du ut med ditt budskap? Vilka kanaler fungerar bäst i olika målgrupper och hur använder du dem på bästa sätt?
 • Medieanalys och marknadsstrategi. För att kunna hantera olika medier krävs att deltagarna analyserar dem och dess innehåll. Vad fungerar bäst och varför? En god kommunikatör behöver också förståelse för affärslogik i kommersiella sammanhang och offentliga uppdrag.
 • Content marketing. Att strategiskt skapa och distribuera värdefullt, attraktivt och relevant material för en specifik målgrupp.
 • Juridiken inom kommunikation. Regler och förhållningssätt inom offentlig och privat sektor.
 • Källkritik och etik. Källkritik och etiska avgörande har blivit allt viktigare i en värld där vi är omgivna av så kallade Fake news. Varför är det viktigt att du undersöker källornas riktighet och hur gör du det på ett relevant sätt?
 • Grundkurs i foto och fotoredigering. Grundläggande kunskaper i området rörande stillbild och rörlig bild.
 • Manusskrivande för texter av rörligt bildmaterial. Teknik och verktyg för att kunna formulera texter som är anpassade för inspelning av rörligt material.
 • Rapportera live. Verktyg för att kunna hantera och rapportera nyheten samtidigt som händelsen äger rum.
 • Kunskap om frilansbranschen och att arbeta som konsult. Hur använder sig branschen av frilans/konsulter? Vilka möjligheter och fallgropar finns?
 • Podcast. Grunder i inspelning och redigering av en podd. Du kommer även få testa att producera ett eget avsnitt.
 • Fältstudier och praktik är avgörande för att du ska få insyn i olika verksamheter och därför är vår målsättning att du ska få ta del av olika former under din utbildning. Vi kommer därför att lägga fokus mot både digital kommunikatör på företag, kommuner och andra myndigheter, men också mot nyhetsbyråer och mediehus. Allt för att din utbildning ska bli så bred som möjligt och för att du ska ha många valmöjligheter när du är färdigutbildad.

Utrustning

För att kunna genomföra utbildningen behöver du en smartphone som kan använda applikationer av antingen IOS- (Iphone) eller Androidformat. Dessutom behöver du en bärbar dator med:

 • Webbkamera (intern eller extern)
 • Mikrofon
 • Möjlighet att ladda ner och hantera redigeringsprogram från Adobe. Detta bekostar studenten själv till ett förmånligt studentpris.

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar däremot ut en serviceavgift på 2000kr per år för visst läromedel och digitalt material. Viss kost ingår under de veckor deltagarna är på plats i Kalix. Kostnader för litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer. Välkommen att boka boende på vårt fina, nyrenoverade vandrarhem, under träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett utbildningsintyg. För att bli godkänd krävs:

 • närvaro under träffar
 • att deltagaren genomfört samtliga uppgifter: egna skrivuppgifter likväl som feedback till kurskamrater
 • genomfört godkända fältstudier och praktik

Utbildningsnivå

Eftergymnasial.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information. CSN:s hemsida.

Ansökan

Ingen ansökan 2021.

Kontakt

Kursansvarig: André Samuelsson | andre.samuelsson@kalixfolkhogskola.se | 076-190 48 85

Boka boende i vårt vandrarhem: se hemsidan.