Digital kommunikatör

 

Digital kommunikatör var en utbildning som vi erbjöd 2019-2021. Kursansvarig 2019-2021 var André Samuelsson. Av olika anledningar har den ersatts av andra utbildningar och du ser i denna länk vilka vi erbjuder just nu. Utbildningarna till journalist och virtuell assistent har delar av innehållet från digital kommunikatör.

 


Utbildningens mål 2020/2021

Deltagaren ska förutom att, i folkbildningens anda, ha utvecklats på ett personligt plan även få med sig följande kunskaper för att kunna arbeta i en framtida medievärld:

 • Journalistiskt skrivande: berättande, argumentation, innehåll, språk
 • Att filma, fota och redigera med hjälp av en mobil
 • Intervjuteknik
 • Grunder i kommunikation
 • Att skriva och publicera i olika sociala medier
 • Medieanalys och marknadsstrategi
 • Content marketing
 • Juridiken inom kommunikation
 • Källkritik & etik
 • Grundkurs i foto och fotoredigering
 • Manusskrivande för text och rörlig bild
 • Rapportera live
 • Kunskap om frilansbranschen och att arbeta som konsult
 • Fältstudier och praktik
 • Podd

Utbildningstid

Två terminer (40 veckor).

Utbildningens innehåll

 • Journalistiskt skrivande. Inom journalistiken och likaså i övrig kommunikation ligger berättandet i starkt fokus. Därför handlar en del av utbildningen om att kunna uttrycka sig i textform. Vi arbetar med både språkriktighet och innehåll i olika texttyper, exempelvis i artiklar, reportage osv. I utbildningen ingår att kunna formulera sig i olika sociala medier och konsten att nå ut med olika budskap snabbt och enkelt.
 • Att filma och redigera med hjälp av en mobil. För att möta dagens behov får du kunskap och erfarenhet av att kunna använda telefonen som ett arbetsredskap.
 • Intervjuteknik i olika kontexter.
 • Grunder i kommunikation. Verktyg för att förstå betydelsen av, och hur du uppnår, lyckad kommunikation.
 • Att skriva och publicera i sociala medier. Hur når du ut med ditt budskap? Vilka kanaler fungerar bäst i olika målgrupper och hur använder du dem på bästa sätt?
 • Medieanalys och marknadsstrategi. För att kunna hantera olika medier krävs att deltagarna analyserar dem och dess innehåll. Vad fungerar bäst och varför? En god kommunikatör behöver också förståelse för affärslogik i kommersiella sammanhang och offentliga uppdrag.
 • Content marketing. Att strategiskt skapa och distribuera värdefullt, attraktivt och relevant material för en specifik målgrupp.
 • Juridiken inom kommunikation. Regler och förhållningssätt inom offentlig och privat sektor.
 • Källkritik och etik. Källkritik och etiska avgörande har blivit allt viktigare i en värld där vi är omgivna av så kallade Fake news. Varför är det viktigt att du undersöker källornas riktighet och hur gör du det på ett relevant sätt?
 • Grundkurs i foto och fotoredigering. Grundläggande kunskaper i området rörande stillbild och rörlig bild.
 • Manusskrivande för texter av rörligt bildmaterial. Teknik och verktyg för att kunna formulera texter som är anpassade för inspelning av rörligt material.
 • Rapportera live. Verktyg för att kunna hantera och rapportera nyheten samtidigt som händelsen äger rum.
 • Kunskap om frilansbranschen och att arbeta som konsult. Hur använder sig branschen av frilans/konsulter? Vilka möjligheter och fallgropar finns?
 • Podcast. Grunder i inspelning och redigering av en podd. Du kommer även få testa att producera ett eget avsnitt.
 • Fältstudier och praktik är avgörande för att du ska få insyn i olika verksamheter och därför är vår målsättning att du ska få ta del av olika former under din utbildning. Vi kommer därför att lägga fokus mot både digital kommunikatör på företag, kommuner och andra myndigheter, men också mot nyhetsbyråer och mediehus. Allt för att din utbildning ska bli så bred som möjligt och för att du ska ha många valmöjligheter när du är färdigutbildad.

Utbildningsnivå

Eftergymnasial.