Avgifter

Alla utbildningar hos oss är kostnadsfria. Du som deltagare betalar ingenting för administration, undervisningslokaler eller lärare. Skolan är avgiftsfri och deltagarna betalar inte för lokaler, lärare eller administration.

Vi tar dock ut en serviceavgift där följande ingår:

IT-system (mailadresser, viss support, tillgång till digitala mötessystem), olycksfallsförsäkringar, visst läromedel, licenser), nätuppkoppling under träffar på skolan. Har en deltagare ytterligare frågor om serviceavgiften så vänder man sig till rektor alt biträdande rektor.

I samband med avgiften betalar de som läser en distansutbildning med träffar en kostavgift med 100kr/dag (lunch, kaffe, fruktkorg) eller 200kr/dag (lunch, kaffe, fruktkorg, middag) då de har träffar i Kalix och därmed kan summorna variera beroende på antal träffar. Du hittar vad som gäller för din utbildning på www.kalixfolkhogskola.se