Att plugga hos oss

Kursplan | Utbildningsbeskrivning LA  | FAQ Bildgalleri | Arbetsuppgifter | Fältstudier, praktik | Att plugga hos oss | #lararassistenterkalix


Att plugga hos oss innebär att du studerar från valfri ort den största delen av tiden. Du behöver följa deadlines varje vecka och delta i videomöten när de är inplanerade. Utöver det ses vi i Kalix några gånger per år för föreläsningar och gruppaktiviteter.

Läs gärna vad vår deltagare Hanna, själv skriver på Lärarassistenternas.se om hur det är att plugga hos oss. Sidan skapades hösten 2019 av bland annat deltagare från Kalix folkhögskola och där hittar du mer om lärarassistent som yrke och student.  

Skärmpdump