När man söker till en folkhögskola är höga betyg inte avgörande för att bli antagen till en kurs. Det finns inga generella antagningskrav till våra kurser eftersom vi har utbildningar på så många olika nivåer. När vi hamnar i ett läge då vi har fler sökande än antal platser gör vi viss prioritering vid antagningen.

 Antagningar sker via skriftliga ansökningar och i samtal med kursansvarig på skolan
 Ansökningar som är kompletta och inkomna i rätt tid skall prioriteras i en urvalssituation
 Vid vissa utbildningar sker urvalsprinciper baserade på antagningsprov och/eller intervjuer med eventuella blivande deltagare. Dessa metoder kan tillämpas om det står mellan två likvärdiga sökande.
 Vid urval har vi med oss mångfalds-, köns-, etnicitets-, samt det geografiska perspektivet
 I samband med antagningsarbetet kartläggs även eventuella särskilda pedagogiska behov hos våra blivande deltagare.
 Om vi under ett år får väldigt få sökande så kan kursen komma att ställas in.
 Vid vissa av våra utbildningar krävs det att du genomgått 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Detta gäller vissa yrkesutbildningar såsom exempelvis
digital kommunikatörsutbildningen och socialpedagogutbildning.
 Normalt ställs inga formella antagningskrav till allmän kurs (våra behörighetsgivande kurser). Här startar deltagare på olika nivåer beroende på vilka förkunskaper man har med sig. Av den anledningen är det viktigt att vi får in dina senaste skolbetyg så att du kan komplettera och slutligen uppnå dina studiemål.

 

Välkommen med din ansökan!