Inriktningen Gröna näringar läser du på gymnasienivå och du som söker behöver ha ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor och gröna näringar. Du måste ha ett driv och en vilja att utvecklas inom detta området eftersom att det är ni tillsammans som kommer att driva innehållet i inriktningen. Vi gör upp en individuell plan utifrån tidigare studier så att du kan läsa färdigt några av de gymnasiegemensamma ämnena inför högskolebehörigheten. 

 

Utbildningens mål

Att väcka intresse för branscherna inom gröna näringar och en hållbar framtid samtidigt som du växer som människa och hittar dina inre styrkor och resurser. Inriktningen kommer att drivas i projektform där du enskilt och i grupp tränar på att utveckla projekt tillsammans med dina klasskamrater och i nära samverkan med branschen. Vi tror att du kommer att hitta kreativa idéer och innovationer inom ditt intresseområde som kan vara naturturism, jakt-, skog-, och fiskeindustrin, återbruk eller varför inte biodling. Forskning och utveckling, hur ett modernt industriföretags byggs, ekonomi och entreprenörskap samt samverkan med företag är ett smakprov på kursinnehållet. Samtidigt som du jobbar med inriktningen kompletterar du de ämnen du saknar för högskolebehörighet tillsammans på vår allmän kurs för möjlighet till vidare studier.

 

Utbildningstid

1 år, beroende på dina behov och tidigare studier. Kursstart ht 2020.

 

Antagningskriterier

Vi prioriterar dem som behöver komplettera sina gymnasiestuider. Du måste kunna svenska i tal och skrift för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du ska fylla 18 år senast under terminen du vill påbörja dina studier. Stor vikt kommer läggas vid det personliga brevet.

 

Studieform

Helfart. Utbildningen i Kalix går mestadels på dagtid måndag-fredag.

 

Innehåll

Förutom Gröna näringar kan du välja bland nedanstående gymnasiegemensamma ämnen.

På Kalix folkhögskola finns många lärare som älskar nya idéer och vars uppdrag är att stötta och uppmuntra. Dessutom har alla ämnet Vision där du får redskap för din egna personliga utveckling. 

 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a
 • Matematik 1b
 • Matematik 2a
 • Naturkunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a2
 • Naturkunskap 2
 • Religion 1
 • Historia 1a1
 • Historia 1a2
 • Samhällskunskap 1a1
 • Samhällskunskap 1a2

 

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en serviceavgift för visst läromedel och digitalt material. Kostnader för ytterligare litteratur, eventuella studieresor m.m. kan tillkomma.

Heltid på plats: 750 kr per termin

 

Studieomdöme

Efter avslutad och godkänd utbildning får du de behörigheter du uppnått dokumenterat.

 

Ansökan

Använd denna länk om du vill ansöka till Allmän kurs inriktning Global innovation i Kalix höstterminen 2020

OBS! För att bli aktuell som sökande måste du bifoga alla handlingar som efterfrågas för din kurs, alltså: skolbetyg, och personbevis. När du klickar på personbevis, välj “Skriv ut via e-tjänst” så får du det i en PDF som du kan spara på din dator och sedan ladda upp i din ansökan. Du kan skanna eller fotografera dina övriga handlingar. Personligt brev laddas upp i pdf-format där du berättar om dig, hur ditt brinnande intresse för dessa frågor är och din vision hur du vill utvecklas inom detta område. Du laddar upp alla handlingar samtidigt så det är viktigt att du har allt klart när du ansöker. Du kan inte komplettera efteråt via e-post. 

Du kommer att kallas på intervju efter intagningsprocessen, den kan ske på plats eller digitalt.

 

Utbildningsnivå

Grundläggande högskolebehörighet.

 

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Du kontaktar CSN direkt för mer information. Till CSN:s hemsida.

 

Kontakt

Kristina Stenman | kristina.stenman@ | 070-190 15 71
Ann-Sofie Åström ann-sofie.astrom@ 070-666 23 29