Kursplan | Elever berättar | #allmankalix


Natalie Westin, allmän kurs.
– Det bästa är kontakten med lärare och elever, de individuella studieplanerna och lärarnas arbetssätt. – Här får jag verktygen för att skapa den framtid jag vill ha – att läsa beteendevetenskap.

Paulina Köpsi, allmän kurs.
– Jag flyttade 95 mil för att läsa allmän linje på Kalix folkhögskola. Studierna har öppnat nya dörrar för mig. För första gången har jag lärare som jag verkligen uppskattar.

Ricard Fredriksson, allmän kurs 2008-2009 – Det bästa med att gå på Kalix folkhögskola var att det kändes så väldigt personligt. Man fick vara med själv och bestämma mycket över hur man själv skulle arbeta. Alla lärare såg varje elev under hela utbildningen och kunde ge feedback. Kalix folkhögskola och utbildningen vid allmänna linjen gav mig de förutsättningar jag behövde för att höja mina betyg så att jag kunde söka vidare till högskolan, och det kändes otrolig bra.