Vi har nu börjat arbeta med ett nytt projekt på skolan, som går under ”Care of Folkbildningen”. Det vänder sig till dig som fyllt 18 år och omfattas av massflyktsdirektivet och är alltså ett projekt inom Socialfondens utlysning Care – insatser för kvinnor och män från Ukraina.  

Syftet med detta projekt är att påskynda en etablering för de asylsökande som omfattas av massflyktsdirektivet genom insatser för att närma sig arbete eller utbildning. Fler arbetslösa kvinnor och män får ta del av insatserna för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning alternativt förflyttar sig närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka arbete eller utbildning. Upplevelsen av social delaktighet ökar hos målgruppen och deltagare i projekten gör stegförflyttning mot egen försörjning.

Varmt välkomna alla i projektet!

 

Print Friendly, PDF & Email