Våra studerande vid ”Svenska från dag ett” har haft besök av Veronica Utterström. Temat för dagen var ”Mäns våld mot kvinnor”. Veronica är tidigare polis och IVA-sjuksköterska och driver idag företaget ”Bones to be Alive” där hon hjälper människor.

Alla i klassen är eniga: Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem, ingen ska misshandla någon annan och vi vuxna måste hjälpa våra barn att lära sig både kommunikation och respekt. Män och kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter och är lika mycket värda. Tillsammans gör vi skillnad tack Veronica för att du kom!