Journalistutbildningen tillbaka – nu på distans!

posted in: Journalist | 0

Läs mer om utbildningen här på hemsidan.


Journalister har kanske aldrig varit så viktiga som idag. Därför har Kalix Folkhögskola valt att återuppliva den högt aktade journalistutbildningen. Nu med ännu större fokus på journalistiken.

I en digital värld där falska nyheter sprids sex gånger snabbare än sanna nyheter och där matematiska formler styr vad du ser på sociala medier så behövs journalistens objektiva nyhetsförmedlande – kanske mer nu än någonsin tidigare – i vårt demokratiska samhälle.

Därför har Kalix Folkhögskola valt att åter starta upp sin högt aktade journalistutbildning. För utbildningen blir det ett omtag jämfört med de senaste årens anpassningar till en föränderlig medievärld. Eller snarare ett återskapande av den traditionella utbildningen. Till det bättre anser kursansvarige läraren André Samuelsson.

– Vi ska göra det vi kan bäst. Utbilda duktiga journalister som kan göra skillnad i samhället. Inte specialister på teknisk utrustning. Det som känns riktigt bra för oss är att det också är precis det som branschen helst av allt vill att vi ska göra.

En nyhet är att den största delen av utbildningen kommer att ske på distans. Någonting som innebär att fler har möjlighet att gå journalistutbildningen.

– Vi vet att geografin har varit en faktor som har påverkat oss negativt. Att utbildningen till största del kan utföras på distans öppnar upp för de som vill gå utbildningen, men inte vill eller kan flytta upp till Kalix. Det har vi sett som någonting väldigt positivt i våra andra distansutbildningar, säger André Samuelsson

Sedan pausen 2016 har ambitionen hela tiden varit att starta upp utbildningen igen. Att satsningen kommer nu – samtidigt som flera andra skolor lägger ner utbildningar – har en förklaring.
– Allt fler utbildningsanordnare lägger ner journalistutbildningar i landet och det skrämmer oss. Vi anser att vi som folkbildare har ett samhällsansvar att verka för demokratins fortlevnad och när passar det inte bättre än det år då demokratin i Sverige fyller 100 år. Vi tror att utbildningen ligger helt rätt i tid, säger Ida Nordlund, skolchef Kalix folkhögskola

Thomas Olofsson, ordförande för Kalix folkhögskola:
– Jag är mycket glad över att vi kan starta upp en journalistutbildning som är anpassad till 2020-talets krav. För många runt om i länet och landet är Kalix Folkhögskola en folkhögskola som associeras med journalistik och media. Skolan förknippas med att vi utbildat duktiga journalister och det är något som jag är övertygad om att vi kommer göra även i framtiden. Vår utbildning ska stå för en hög kvalité. Det journalistiska stålbad som branschen hade under 00-10-talet börjar nu vända och fler mediahus börjar anställa igen och då saknas journalister, säger Thomas Olofsson ordförande för Kalix folkhögskola

Utbildningen sträcker sig precis som tidigare över två läsår. Som vanligt kommer eleverna att få med sig de verktyg som krävs för att kunna utföra arbetet redaktionellt utifrån de krav som ställs av branschen. Men tyngdpunkten kommer ligga på journalistens roll och det demokratiska uppdraget.

– Vi hoppas hitta sökande som tycker att journalistik är viktigt och som söker sig till branschen för att vara en motpol till de allt mer polariserade krafterna som växer i samhället. De som genom sitt yrkesval vill och förstår att de kan göra skillnad, säger André Samuelsson

Kalix folkhögskola har varit och är ett starkt utbildningscentrum sedan 1939. Journalistutbildningen har funnits sedan 1970, med undantag för några korta pauser under 2000-talet. Skolan har historiskt sett, likväl som idag, legat i bräschen för många nya utbildningar inom media, sociala- såväl som kreativa utbildningar. Skolans vision är framtid och eftersom framtiden är föränderlig så ska skolan vara en flexibel utbildningsaktör som ligger i tiden.

 

journalist med kamera

Print Friendly, PDF & Email