GDPR gäller inte för privatpersoner så du får du i princip fotografera och filma vem och vad du vill på allmän plats. Men, det finns några saker som är bra att känna till:

  • Du får inte fotografera någon som inte vet om det (smygfilma, eller om någon sover)
  • Du får inte fotografera på ett kränkande sätt, det är brottsligt. Det kan t.ex. handla om att filma vid en olycka och sprida materialet, då det bli dömt som ”olaga integritetsintrång”.
  • Du kan bli anmäld och dömd för “förtal” om du sprider material utan någons tillstånd och då spelar det inte någon roll om det är sant eller inte.
  • Om det inte är en allmän plats (t.ex. affär, skola, företag, privathus) så måste du fråga ägaren om lov.

Läs vidare själv:

Om att smygfilma
Om olaga integritetsintrång
Om kränkande bilder
Om GDPR gäller för privatpersoner