”Lärarassistenter har varit ett hett diskussionsämne de senaste åren, såväl politiskt som bland skolpersonal. 2019 införde regeringen ett statligt bidrag för att anställa läraravlastande personal och i år kom Skolverket ut med riktlinjer för vad denna läraravlastande personal ska arbeta med. Parallellt släpptes även forskningsrapporten (Lärar)avlastande yrkesgrupper – var går gränserna? av Linnéuniversitetet. I sin rapport använder de lärarassistenter som ett samlingsbegrepp över de olika läraravlastande roller som anställts i skolan. Det gjorde mig nyfiken, vad är egentligen en lärarassistent? Finns det rentav olika former av lärarassistenter? Om så, vilka?

I min rapport undersöker jag två skolor som anställt olika läraravlastande roller för att ta reda på hur de kom fram till att de behövde just dessa roller, hur de finansierat tjänsterna och om det varit en lyckad investering. Genom det vill jag visa på alternativa lösningar gällande implementering och finansiering av läraravlastande roller i skolan. Välkommen att inspireras av min rapport!”

Hanna Norman gick ut vår lärarassistentutbildning i våras och skrev sin fördjupning om lärarassistenternas olika roller. Läs gärna rapporten i sin helhet här.