Hur är det att plugga på distans får vi ibland frågan om. Det skiljer sig lite från våra olika utbildningar men oftast så får deltagarna uppgifter varje vecka via något som heter Google Classroom. Deltagarna jobbar sedan med dessa på egen hand från sin hemort och så skickas svaren in för återkoppling.

Flera av våra distansutbildningar har några träffar i Kalix då vi ses några dagar för föreläsningar, grupparbeten m.m. Träffarna brukar vara mycket uppskattade och många bor på vandrarhemmet som ligger på skolområdet.

Man bör vara ganska strukturerad och disciplinerad för att plugga på distans. Det är också viktigt att förstå att studier tar tid. Heltid är heltid, precis som om du pluggade på heltid på en skola dit du gick varje dag.

Våra lärarassistenter har ibland möten via nätet med sin studiegrupp. De ska diskutera olika frågor, dilemman och erfarenheter med varandra. Här kommer lite bilder från en av våra grupper från ett möte som handlade om, passande nog, ”Digitalisering i skolan”. Just denna grupp består av personer från Skellefteå, Boden, Luleå, Haparanda och Kalix men vi har även deltagare som bor i Malmö och Kalix.