Stärk dig självDet finns perioder i livet när man känner sig vilsen och inte vet vad man vill. Det kan påverka skolgången och många unga människor ser sig plötsligt ha hamnat i en situation där de står med ett obefintligt eller ofullständiga gymnasiebetyg.

För den som söker jobb, vill yrkesutbilda sig eller kanske läsa vidare på högskola är ett komplett gymnasiebetyg oftast ett minimikrav, och då är det förstås ett stort bekymmer att inte kunna visa upp en fullständig gymnasieexamen.

På Kalix folkhögskola är vi vana vid att arbeta med människor i alla åldrar som vill göra en nystart. På allmän kurs kan du skaffa dig grundläggande högskolebehörighet i alla gymnasiegemensamma ämnen och även skaffa dig särskild behörighet till yrkeshögskola och universitet. Nu kan du även göra det på distans.

Vi jobbar på ett annat sätt än andra skolformer. Först och främst utgår vi ifrån varje deltagares speciella förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid dialog och ser till att varje deltagare får det lärarstöd som behövs. Oavsett om det är en enstaka kurs du behöver komplettera eller alla kärnämnen, får du en individuell studieplan att jobba efter.

En annan skillnad är att du inte får betyg i enskilda ämnen på folkhögskolan. Som deltagare får du istället ett omdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Vill du så småningom söka till högskola gör du det via en särskild grupp, folkhögskolekvoten.

Från och med vårterminen 2018 finns möjlighet att läsa allmän kurs vid Kalix folkhögskola på distans via internet. Distansstudier kräver att du kan ta eget ansvar, men du kommer att ha stabilt stöd från skolan och dessutom ha huvudkontakten med en lärare genom hela utbildningen. Dessutom finns möjlighet för dig i Norrbotten, att få fysisk handledning vid närmaste lokalkontor för Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten.

Alla instruktioner, övningar tester och liknande sker annars i skriven och muntlig form via nätet. Själva utbildningen är gratis. Du betalar bara för den kurslitteratur du behöver.

Utbildningen berättigar till studiestöd/studielån via CSN. Det är dock något som du också ansöker om via dem.

Allmän linje vid Kalix Folkhögskola erbjuder alltså alla ämnen som behövs för att du ska få grundläggande eller särskild behörighet till yrkeshögskola och/eller högskola. Det innebär:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk 1,2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik; 1a, b eller c
  • Samhällskunskap 1a1
  • Historia 1a1
  • Religionskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1

Därutöver kan du också skaffa dig särskild behörighet för högskola i samhällskunskap, historia, naturkunskap och matematik

Välkommen att söka till allmän kurs på distans vid Kalix folkhögskola – sök via länken

Folkhögskolan i Kalix står självklart bakom de fyra folkbildningsmålen om demokrati, mångfald, utjämnade utbildningsklyftor och delaktighet i kulturlivet.

Sök senast 10/1 2018 för att säkra din plats hos oss!