Vår Youtuber-utbildning har väckt enormt uppseende både i medierna och bland sökande. Nu är det ansökanstopp, men håll ögonen öppna inför nästa kursomgång under vårterminen!