Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/5/0/5/kalixfolkhogskola.se/httpd.www/wp-content/themes/virtue/templates/post-head-content.php on line 115 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/5/0/5/kalixfolkhogskola.se/httpd.www/wp-content/themes/virtue/templates/post-head-content.php on line 116 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/5/0/5/kalixfolkhogskola.se/httpd.www/wp-content/themes/virtue/templates/post-head-content.php on line 117

Utbildningsdag om Hedersrelaterat Förtryck och VÅLD

Utbildningsdag om

 hedersrelaterat förtryck och våld

 i samarbete mellan Kalix folkhögskola och Riksorganisationen glöm aldrig Pela & Fadime

 Torsdag 27 april 13.00-17.00 på Kalix Folkhögskola

 

Så här skriver Socialstyrelsen

De som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till, trots att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett ansvar för att de ska få det. Socialstyrelsen har också i sin tillsynsverksamhet riktat kritik mot flera kommuner när det gäller hanteringen av ärenden som har rört hedersrelaterat våld.

Personer som är utsatta för hedersrelaterat våld kan behöva ha kontakt med och få insatser från flera olika aktörer.  De kan behöva stöd och hjälp från socialtjänsten, vård eller behandling från hälso- och sjukvården samt kontakt med rättsväsendet om de har gjort en polisanmälan. … Samverkan mellan olika aktörer är av stor betydelse.

Det är viktigt att personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård har kunskap om hedersrelaterat våld. … Ett gott och kunnigt bemötande, lyhördhet och förståelse är grundläggande i mötet med personer som är utsatta för våld.

Enligt en tidigare rapport från Socialstyrelsen kan brist på kunskap leda till en osäkerhet i bemötande och handläggning som antingen leder till att professionella ingriper för lite, dvs. tolererar våldet och förtrycket, eller att de ingriper för kraftfullt utan att grunda bedömningen på den enskilda personens situation.

Inom ramen för ett nationellt projekt ”STOPP mot barn- och tvångsäktenskap” som finansieras av Länsstyrelsen i Östergötland erbjuder GAPF, politiker och tjänstepersoner vid  kommuner, landsting samt statliga myndigheter föreläsningar och utbildningar i hedersrelaterat förtryck och våld. Satsningen ingår också i GPAFs aktiviteter i samband med Fadimedagarna-2017 för att hedra Fadimes minne 15 år efter mordet på henne.

De områden som ingår i våra föreläsningar och utbildningar är bl.a.: vardagsheder, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, könssegregering, hedersmord, mödomshinneoperationer, oskuldstest, bortföranden av barn och unga. Vi kan både utgå ifrån ett barn- och ungdomsperspektiv som ifrån ett vuxenperspektiv.

Föreläsare och projektledare är GAPFs tidigare goodwill-ambassadör, Devin Rexvid. Han forskar om hedersrelaterat förtryck och våld och tillsammans med forskaren Astrid Schlytter är aktuell med en ny utgiven bok ”Mäns heder-att vara både offer och förövare”. Han är en eftertraktad föreläsare om hedersrelaterat förtryck och våld och en aktiv debattör och skribent med fokus på hedersfrågor, sekularism och dagens situation i Mellanöstern.

De föreläsningar och utbildningar som ges inom ramen för projektet är kostnadsfria så Kalix folkhögskola tar bara ut en avgift som täcker kostnader för resor och logi för föreläsaren samt kostnader för  fika under utbildningsdagen.

Pris per deltagare: 120 kronor per person

GAPF önskar att deltagarna  besvarar  deras  enkätfrågor för att de ska kunna förbättras och vidareutveckla sina insatser.

 

 Välkommen att boka plats till föreläsningen senast onsdag 19 april mailadress: info@kalix.fhsk.se

Anmäl hur många ni blir samt fakturaadress

Det går även bra att skicka frågor om utbildningsdagen till ovanstående adress.

 För mer information om projektet var vänlig och ta kontakt med Devin Rexvid via: 

Mobil: 0700009328 eller E-post: devin@gapf.se