janne nyTerminens sista gästlärare på journalistlinjen blev Janne Josefsson. Vi fick en rejäl duvning i konsten att granska.