En alldeles färsk podcast uppdaterar oss som valt att stanna i bebodda trakter från vår dokumentära filmexpedition i den svenska fjällvärlden. Efter flera dagar på fjället har nu Jimmy, Linus och Julian nu nått Pietastugan längs Kungsleden och det låter som de verkligen uppskattar ett riktigt tak över sina huvuden. Jimmy Sundin och Linus Adolfsson studerar Film & TV produktion hos oss och Julian är deras utländske gäst och expeditionsmedlem som också vill uppleva vår vackra Svenska fjällvärld och samtidigt bli en del av den kommande filmen.

Skruva upp ljudet på din dator och få en direktrapport. http://www.expeditionsweden.com/blog/a-warm-podcast/

Film-TV

Expeditionsweden. Pietastugan