Fjärde träffen kommer bland annat att handla om beroendeproblematik. Vi har Ulf Lidman med som föreläsare. Hans breda erfarenhet sträcker sig från arbete i flyktingläger i krigets Libanon, svältkatastrofer i Afrika, drogmissbruk och prostitution i Los Angeles till coachning av chefer, filmstjärnor och artister i de mest utsatta lägen.