Filmpris till Kalix

Foto: Mikael Rutqvist, Filmpool Nord

Filmpriset Filmsparken 2012 har tilldelats Anders Durvall. Anders är ansvarig för film- och
TV-produktionsutbildningen vid Kalix Folkhögskola. Med priset vill man uppmärksamma
en insats eller en person som är på väg framåt inom film eller filmkultur i vår region.

Stort grattis Anders!