När Grävscoopan kom med sin första tidningsupplaga under veckan startade en livlig diskussion på radioredaktionen. Diskussionen handlade om ifall trovärdigheten påverkas av att reportrarna intervjuar sig själva och även ställer upp som så kallade ”case” i ett flertal artiklar. Det utmynnade i att tidningens ansvarige utgivare, Lotta Löthberg, bjöds in för ett journalistiskt samtal med radions nyhetsredaktör, Sebastian Wiklander. Samtalet finns att höra här.