Torsdag till lördag kommer vi att prata om vändpunkter i livet, träffa en flyktingkurator, prata om diskriminering, etik och lag och rätt.