Ett tillfälle att lyssna till Stig-Arne Berglund på Kalix folkhögskola
torsdag 16 februari klockan 13-16 i skolans aula

Stig-Arne arbetar på institutionen för socialt arbete på Umeå universitet. I sin doktorsavhandling har han skrivit om vändpunkter i livet, han har under flera år ”gått upptäckarens väg”, följt ungdomar med problematiska livssituationer och funderat över vad som är viktigt när det vänder.

• Vad upplever ungdomarna själva som betydelsefullt och inspirerande när livet går åt rätt håll?
• Hur använder vi våra resurser på bästa sätt?
• Se upp med sortering och överdiagnosticering, sansa synen på människor med olika svårigheter som t ex AD/HD!
• Vad ska vi satsa på, vad ska vi undvika – på ett samhällsplan, på ett professionellt yrkesmässigt plan (beslutsfattare, lärare och socialarbetare)?

Välkommen till en inspirerande och lärande eftermiddag på folkhögskolan, vi bjuder på föreläsningen!
Det finns möjlighet att äta lunch på skolan, köttsoppa och paj till efterrätt, från kl. 12.00.
Vill du äta så anmäl dig senast fredag 10/2 till info@kalix.fhsk.se , så maten räcker.