Nu har vi fått klartecken att starta vårt Kulturentreprenörsprojekt som riktar sig till ungdomar som befinner sig mellan studier och arbetsliv.

Projektet har som huvudsyfte att skapa ett antal fysiska och nätbaserade kulturcentra som ska ge bättre förutsättningar för unga människor att leva på sin kreativa förmåga.

Som ett första steg kommer en projektledare anställas för att påbörja projektets mobiliseringsfas som pågår projektets sex första månader för att sedan övergå till ett fullt verkande projekt.

Projektet genomförs i samarbete mellan Kalix folkhögskola, Kalix kommun, Vänersborgs kommun, Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisation, SV Kalix älvdal, SV Södertörn, SV Trollhättan och Europeiska socialfonden