Utbildningen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skolans verksamhet i roller som idag inte beskrivs i skollagen såsom exempelvis Socialpedagog eller Lärarassistent. Det finns nämligen lite att hålla koll på när det gäller skolans styrning och ledning och även när det gäller lagar och förordningar aktuella för skolverksamhet. Framförallt är det viktigt att känna till alla yrkesbeteckningar och funktioner som tydligt beskrivs i de olika dokument som styr skolan för att lättare förstå sin egen roll i en komplex verksamhet.  Därför erbjuder vi utbildningspaket som fokuserar på just den pusselbiten, allt för att ni ska lyckas i era nya roller i världens mest givande verksamhet, skolan!

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam i skolans verksamhet alternativt har gått socialpedagogutbildning, integrationspedagogutbildning, elevassistent eller annan motsvarande utbildning och som jobbar eller är på väg mot jobb inom skolans verksamhet.

Utbildningens innehåll: Ungdomarna, skolan och samhället

  • Samhälle – skola – ungdomar ur ett historiskt perspektiv. Varför ser skolan ut som den gör?
  • Skollagen och dokumenten som styr skolan samt skolan som organisation. Hur är det hela uppbyggt?
  • Roller och rollfördelning i skolans verksamhet. Varför gör alla som de gör?

Föreläsningar kommer att varvas med praktiska inslag. En del av utbildningen kommer att innehålla nätverksskapande för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Kostnad för kursen

2500kr inklusive moms för hela kursen. Mat- och boendepaket kan bokas separat via vandrarhemmet@kalixfolkhogskola.se.

Datum: 24-26 april 2019

Anmälan till kursen sker via Schoolsoft senast 31 mars 2019.

Varmt välkommen med din anmälan!