Kursplan | Alternativ Stockholm | Mer info


Utbildningens innehåll i mer detalj

Krishantering

Vi bekantar oss med krishantering och får lite grunder i detta. Det blir ett avstamp när vi sedan börjar titta på saker från ett tvärkulturellt perspektiv.

Tvärkulturell krishantering

Hur arbetar jag effektivt med krishantering med individer som kommer från en annan kultur än min egen? Kulturförståelse, bemötande, begränsningar, utmaningar och brobyggande. Hur påverkar min bakgrund mina värderingar och övertygelser? Utbildningen behandlar också lojaliteter, skamkulturer, hedersproblematik, kulturkrockar inom familjer.

Tvärkulturell konflikthantering

Konflikter löser sig inte själva. Hur närmar vi oss konflikthantering i ett multikulturellt och mångfaldsrikt sammanhang. Vad är målet med konflikthanteringen?

Västerländska verktyg i kollektivt relationsbaserade kulturer

Motiverande Samtal, Lösningsfokuserad Terapi, Positiv Psykologi, Coachning, KBT är alla västerländskt producerade verktyg. Hur anpassar vi dessa när vi arbetar med människor från icke-individualistiska kulturer.

Könsroller, heder, sexualitet, familj

De psykosociala strukturerna skiljer sig mycket åt i olika kulturer. I det här avsnittet närmar vi oss frågor som skapar mycket debatt och tyckande. Hur möter vi människan där hon är utan att tolka genom våra egna värderingar och kultur.

Skuld, skam, mental ohälsa, religion

Vi närmar oss de svåra och existentiella frågorna och lär oss hur vi kan arbeta inom de strukturer och värderingar som klienten har.

Kollektiv kris

Naturkatastrofer, stora olyckor massuppsägningar och nationell ekonomisk kris är exempel på kriser där anledningen till krisen är den samma, men tolkningarna väldigt olika. Hur arbetar vi effektivast med denna typ av kriser?

Kris och konflikt: relationer och nätverk

Kris innebär många gånger att relationer ansträngs och att konflikter bryter ut. Vad är skillnaden på kris- och konflikthantering? Vi reflekterar kring det goda ledarskapet i konfliktsituationer samt kring vikten av neutral konflikthantering

Grupp

Krishantering i grupp, fördelar och nackdelar. Ett praktiskt kursavsnitt kring hur gruppdynamik kan påskynda normal krishantering via effektiv grupphandledning.

Krishantering och konfrontation

Hur konfronterar vi och ger verktyg till personer som kört fast i sin krishantering?

Krishantering och döende

Vi arbetar med krishantering i relation till individer som är döende och den dynamik som uppstår när krishanteringen handlar om ett accepterande och ett avslut istället för att komma vidare.

Fördjupningsarbete

Kursdeltagarna skriver en rapport om hur de kan implementera kursinnehållet i sitt professionella sammanhang. I rapporten vävs kursens innehåll in, såväl föreläsningar som kurslitteratur. Rapporten ska också innehålla reflektioner över hur kursen påverkat den egna synen på kris och krishantering.

 

Om kursledaren

Ulf Lidman har två magisterutbildningar från USA, en i tvärkulturell krishantering och en i teologi med fokus på familje- och relationsterapi. Hans breda erfarenhet sträcker sig från arbete i flyktingläger i krigets Libanon, svältkatastrofer i Afrika, drogmissbruk och prostitution i Los Angeles till coachning av chefer, filmstjärnor och artister i de mest utsatta lägen. Ulf är idag författare, rådgivare och en flitigt anlitad föredragshållare.

Ulfs expertis handlar om tvärkulturella möten relaterat till kris, konflikter och missbruk. Hela vårt samhälle är fyllt av dylika möten mellan personer från olika länder, religiösa sammansättningar, sub-kulturer, företagskulturer, genarationer etc. Olika värderingar och övertygelser kan antingen vara en grogrund för kriser och konflikter eller en möjlighet till en helande och konstruktiv mångfald. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

 

Kurslitteratur (kan komma att förändras)

Att läsa innan första träff

 • Att möta människor i kris (e-bok) av Thore Pettersson
 • Mellan klan och stat – Somalier i Sverige  av Per Brinkemo – Timbro

Att läsa innan andra träffen

 • Tvärkulturella möten av Carl Martin Allwood, Elsie Franzén
 • I kroppen min – resan mot livets slut och alltings början av Kristian Gidlund – Månpocket

Välj två av nedanstående böcker, beroende på intresse och skriva två bokrapporter

 • Minipsykiatri av Jörgen Herlofson  http://pilgrimpress.se/
 • Tanke, känsla handling av Jörgen Herlofson  http://pilgrimpress.se/
 • Samtalsfärdigheter – stöd. vägledning och ledarskap av Erik Rautalinko – Liber
 • När livet går sönder av Cecilia Wikström
 • Ta makten över depressionen. Steg för steg av Addis och Martell
 • Ut ur mörkret av Miki Agerberg
 • Ångest av Christer L. Nordlund http://www.christer-nordlund.se/
 • Fjärilen i mitt hjärta av Anders Paulrud – Månpocket
 • Ett år av magiskt tänkande av Joan Didion – Atlas
 • Om heder  av Unni Wikan
 • Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad