Kursplan | Alternativ Stockholm | Mer info

15 januari 2018 startar ytterligare en 30-veckorskurs på halvfart i Stockholm.
Kurstid: 2018-01-15 — 2018-08-10

Samtliga träffar äger rum på Forelltorget 4 i Huddinge
Träff 1: 26-28 februari 2018
Träff 2: 4-6 april 2018
Träff 3: 11-13 juni 2018