Kursplan | Alternativ Stockholm | Mer info


Att kunna möta och arbeta med människor från andra kulturer är en kunskap som blir allt viktigare. Under 30 veckor får du bygga upp den kompetens och de verktyg som behövs för att kunna utgöra ett kompetent stöd i frågor som rör till exempel familjerelationer, sexualitet, könsroller och hederstänkande.

Utbildningens mål

Under ledning av en välmeriterad lärare skaffar du dig effektivare verktyg i ditt möte med människor med annan etnisk bakgrund när det gäller att hantera kriser och konflikter på många olika plan. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i- och förståelse för psykosociala strukturer som könsroller, sexualitet och hedersbegrepp.

Utbildningstid

Utbildningen startar 25 september och pågår till den 20 april 2018 (30 veckor) på halvfart. Tre obligatoriska träffar anordnas på Kalix folkhögskola; 30 oktober-1 november 2017, 29-31 januari 2018 och 19-21 mars 2018.

15 januari 2018 startar ytterligare en 30-veckors kurs på halvfart i Stockholm. Träffarna äger rum på Forelltorget 4 i Huddinge. Kurstid: 15 januari 2018-10 augusti 2018.

Utbildningen kommer inte startas ht 2018. Sök istället vår nya kurs ”Grundutbildning i krishantering och motiverande samtal” med Ulf Lidman.

Antagningskriterier

För att bli antagen till utbildningen ska du ha erfarenhet av arbete med människor och intresse för att arbeta med människor från andra kulturer.

Studieform

Distansstudier på halvfart med tre obligatoriska träffar. Deltagande förutsätter internetuppkoppling och aktivt deltagande på digital lärplattform. Ordbehandlingsprogram som klarar att läsa, skriva och spara i RTF-format, Acrobat reader.

På de tre obligatoriska träffarna anordnas föreläsningar och gemensamt utbyte av erfarenheter.

Kalix folkhögskola kan erbjuda kost och logi.

Utbildningens innehåll

Ämnesområden som krishantering, tvärkulturell krishantering, västerländska verktyg i kollektivt relationsbaserade kulturer, könsroller, heder, sexualitet, familj, skuld, skam, mental ohälsa, religion, relationer och nätverk, krishantering och döende. Vi behandlar också områden som kollektiv krishantering.

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. För visst läromedel, digitalt material och teknik betalar du 1 250 kronor per läsår. Kostnader för ytterligare litteratur, eventuella studieresor mm kan tillkomma.

Intyg

Efter fullgjord utbildning får deltagaren ett intyg, under förutsättning att hen deltagit på samtliga träffar, följt kursen, skrivit två godkända bokrapporter samt gjort skrivit ett godkänt fördjupningsarbete.

Ansökan

Utbildningen kommer inte startas ht 2018. Sök gärna vår nya kurs ”Grundutbildning i krishantering och motiverande samtal

OBS! För att bli aktuell som sökande måste du bifoga alla handlingar som efterfrågas för din kurs, alltså: skolbetyg, personligt brev, CV och personbevis. När du klickar på personbevis, välj ”Skriv ut via e-tjänst” så får du det i en PDF som du kan spara på din dator och sedan ladda upp i din ansökan. Du kan skanna eller fotografera dina övriga handlingar. Personligt brev laddas upp i pdf-format. Du laddar upp alla handlingar samtidigt så det är viktigt att du har allt klart när du ansöker. Du kan inte komplettera efteråt via e-post.

Vad är ett personligt brev och CV? Tips här!

Ansökningstiden är slut.

Utbildningsnivå

Gymnasial.

Studiemedel

Studier i Tvärkulturell krishantering berättigar till studiemedel. Du kontaktar CSN direkt för mer information. CSN:s hemsida.

Kontakt

Ansvarig lärare: Ulf Lidman ulf@ulflidmantraining.com

För bokning av logi: vandrarhemmet@kalixfolkhogskola.se

Skolexpeditionen: info@kalixfolkhogskola.se eller 0923-666 10