Kursplan


Kursinnehåll

Vi bygger alltid innehållet utifrån de individer som finns i aktuell grupp. Genom att vara lyhörda och lyssna på individen så kan vi anpassa övningar, föreläsare och besök så att det passar just den grupp vi har framför oss.

Motivationen är den absolut viktigaste komponenten i vårt arbete.

VEM – självkännedomsövningar i olika steg som från ett ytligt plan till ett djupare plan behandlar ämnet oss själva. Vem jag är och hur jag fungerar i olika sammanhang. Vilka mina egenskaper och styrkor är, hur jag kommunicerar, hur jag uppfattar mig själv och hur andra uppfattar mig. Vilka behov har en människa och hur lever jag mitt liv?

Tonvikt i första delen är självkänsla och självförtroende.

VAD – utifrån min personlighet och min kännedom om vem jag är så börjar tankar om vad jag vill och vad jag skulle passa att sysselsätta mig med smyga fram. Vi behandlar områden som vägval, intresse, värderingar, drömmar och mål. Svaret på vad jag är intresserad av och vill göra finns inte alltid så lättillgänglig utan kräver ofta en öppenhet och ett sökande utanför de ramar vi brukar röra oss inom.

HUR – i slutet av våra 12 veckor börjar vi utkristallisera hur det är dags att gå vidare efter kursens slut. Vilket blir mitt nästa steg? Vem skall jag ta hjälp av? Och kanske främst, vad ska jag göra när jag har klarat det? Vi får inte glömma hur viktigt det är att vi uppmärksammar och firar våra framsteg.

Kursens upplägg:

Vi fokuserar på att skapa acceptans för att man är den man är. Samtidigt kartlägger vi styrkor som finns hos alla deltagare och jobbar med att förstärka och vidareutveckla dessa. Diskussioner. Övningar, föreläsare och studiebesök för oss framåt i processen. Vi är lösningsfokuserade, mänskliga och bjuder gärna på oss själva i jakten på varje individs drivkraft och motivation.

Kontakt:

Kristina Stenman | kristina.stenman@kalixfolkhogskola.se | 070-1901571