Kursplan | FAQ | BildgalleriPraktik


Vill du prova på ett stimulerande jobb inom skolan, men känner inte riktigt för ett jobb som lärare? Inget toppar ett riktigt bra skolklimat och det behövs fler resurser för att kunna skapa Sveriges bästa skola. Idag råder brist på legitimerade lärare inom skolan och det skapar behov av andra resurser i skolans värld. En sak är säker: du kommer att vara behövd på arbetsmarknaden! Läs här vad Lärarförbundet skrivit om yrket.

Kursplan 2018/2019

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning/kurs ska deltagaren ha fått med sig kompetens med tyngd på skolans administrativa uppdrag och kunna fungera som en administrativ stödfunktion till lärare i skolan. Utbildningen ger dig en bred grund inför ett framtida jobb inom skola och/eller barnomsorg.

Utbildningstid

1-årig. 3 september 2018 – 7 juni 2019

Nytt för 2018 är att man kan välja att läsa kursen på halvfart. Mer information vid antagningsbeskedet. Är du intresserad av halvfart söker du som vanligt nedan och så får du senare välja helfart eller halvfart.   

Antagningskriterier

Vi ser gärna sökande med erfarenhet av arbete med människor, helst med barn och ungdomar. Du bör ha viss datorvana för att klara utbildningen. Vi rekommenderar att du har en dator och inte en surfplatta då en hel del skriven text ska göras. Vidare krävs mycket goda kunskaper i svenska språket för att klara av både kurslitteratur och skriftliga uppgifter kopplat till utbildningen. Yrket och utbildningen innebär att kunna läsa och förstå myndighetssvenska och längre instruktioner.  Vi arbetar inte med stavning och grammatik så det är en förutsättning att den är god från början. Test av stavning, grammatik och ordkunskap kan förekomma vid antagning eller under utbildningstiden.

Du har minst avslutad grundskola.

Studieform

Distansstudier på heltid, omfattande två terminer (40 veckor).

Studierna inbegriper 5 obligatoriska sammankomster i Kalix. Träffarna är oftast 3 dagar i rad. Under träffarna anordnas föreläsningar blandat med erfarenhetsutbyte inom gruppen. Skolan erbjuder möjlighet till kost och logi.

Utöver fysiska träffar anordnas ibland träffar på nätet.

Ansökan

Ansök via Schoolsoft under ansökningsperioden 1 januari – 1 maj. Innan du ansöker, vänligen läs FAQ. Om du ansöker efter ansökningstidens slut hamnar du på på vår reservlista.

OBS! För att bli aktuell som sökande måste du bifoga alla handlingar som efterfrågas för din kurs, alltså: skolbetyg, personligt brev, CV och personbevis. När du klickar på personbevis, välj ”Skriv ut via e-tjänst” så får du det i en PDF som du kan spara på din dator och sedan ladda upp i din ansökan. Du kan skanna eller fotografera dina övriga handlingar. Personligt brev laddas upp i pdf-format. Du laddar upp alla handlingar samtidigt så det är viktigt att du har allt klart när du ansöker. Du kan inte komplettera efteråt via e-post.

Vad är ett personligt brev och CV? Tips här!

Efter ansökningstidens slut tar vi emot sökande i mån av plats.

Fyll i din e-post här om du vill ha meddelande när vi startar ansökningsperioden igen eller få andra nyheter om utbildningen:

Observera att du inför fältstudier och praktik måste lämna in ett utdrag från polisens belastningsregister.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska och praktiska delar inom följande områden:

 • Administration för skolan: Office-paketet, Googles dokument, tangentbordsteknik, planering, kopiering, laminering, enklare hemsidor, digital dokumentation, sociala medier.
 • Myndighetssvenska (läsa och skriva)
 • Introduktion till pedagogik och skolhistoria
 • Kris- och konflikthantering
 • Skolan i världen
 • Etik i skolan
 • Juridik:delar av skollag och socialtjänstlag kopplat till skolan.
 • Utvecklingspsykologi; förståelse kring ungdomar och inlärning samt gruppsykologi och konflikthantering samt grundläggande kunskaper om barn och unga med särskilda behov
 • Fältstudier
 • Praktik (6 veckor)
 • Friskvård varje vecka

Kurslitteratur/kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. För visst läromedel, digitalt material och teknik betalar du 1800 kronor per läsår. Kostnader för ytterligare litteratur, eventuella studieresor mm tillkommer, liksom för logi vid sammankomsterna.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett kursintyg. För att bli godkänd på utbildningen krävs att du:

 • deltagit aktivt på träffarna
 • genomfört och fått godkänt på samtliga uppgifter
 • genomfört och fått praktiken godkänd

Utbildningen ger en bred grund för vidare studier och även en personlig utveckling.

Utbildningsnivå

Gymnasial

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information. CSN:s hemsida.

Kontakt/lärare

Kursansvarig Pia Nyberg pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se 070-270 15 73
Vid praktiska frågor kring utbildningen (anmälan, Schoolsoft, kursintyg), kontakta expedition: info@kalixfolkhogskola.se 0923-666 10

I media