Kursplan | FAQ | BildgalleriPraktik


FAQ = frequently asked questions.

Nedan är frågor som har kommit från deltagarna och som säkert fler vill ha svar på. Sidan uppdateras när nya frågor kommer så kika in nu och då.


Vad händer vid kursstart?

Senast klockan 9.00 på startdatumet finns ett mejl till dig med instruktioner om vad veckans första uppgifter blir.

Hur kan man läsa på distans?

Vi arbetar i något som heter Google Classroom. Du får genomgång av detta program vid första träffen. Där kommer sedan all information att finnas för att genomföra utbildningen. Till detta träffas vi några gånger per termin.  

Hur fungerar praktiken?

Första veckan får ni ut en detaljerad årsplanering. Då kommer ni att få se vilka veckor ni ska göra praktik. Du söker själv praktik i din hemkommun. Du behöver en bestämd handledare. Handledaren behöver inte ha gått den så kallade handledarutbildningen och kan ha vilken roll som helst på skolan. Mer information får du första veckan på utbildningen.

Jag arbetar extra på en skola, kan jag göra praktiken där?

Du kan göra din praktik på en skola du har jobbar eller har jobbat på men det är viktigt för arbetsgivaren att förstå att du gör praktik och inte får samma arbetsuppgifter som tidigare. 

Kan jag arbeta samtidigt som jag läser till Lärarassistent?

Utbildningen är på heltid så vi rekommenderar inte att du även arbetar på heltid. Exakt hur mycket du kan arbeta kan bara du svara på. 

Vissa veckor kommer du förväntas delta i gruppdiskussioner på nätet och då räknar vi med att du kan delta under kontorstid cirka två timmar (måndag-fredag 8-17). I årsplaneringen (som du får vid kursstart) ser du vilka veckor som kommer innehålla gruppdiskussioner. Resten av tiden planerar du själv.  Ibland gör ni grupparbeten och du förväntas då vara flexibel och kunna arbeta i grupp utan att ett arbete stör.

Vilken kurslitteratur ska vi ha? 

Ni får veta senast första veckan på utbildningen vad exakt ni behöver införskaffa. Detta är bestämt hittills:

”Tio år senare” av Bodil Jönsson
”Så arbetar du med lärstilar : nyckeln till kunskap och individualisering : en praktisk handbok” av Lena Boström, Ingemar Svantesson

Hur examineras vi?

Det kommer vara på lite olika sätt. Ibland i skrift, ibland i tal, ibland i diskussion. 

Träffar i Kalix

Det är obligatoriska sammankomster i Kalix. När ni får ut klasslistorna kan ni gärna kolla med varandra om samåkning.  

Jag har bokat en utlandsresa under utbildningen

Det går utmärkt att plugga var du vill i världen! Utöver våra obligatoriska träffar i Kalix så bestämmer du din arbetsplats själv. Du har däremot inte rätt till ledigt eller kan få ut uppgifter i förväg, eller senare deadlines på grund av en resa. CSN och vi räknar med att du studerar på heltid. Du är ledig helgdagar samt mellan jul och nyår.

CSN

Du kontaktar CSN direkt vid frågor om studiemedel. Du gör själv en studieförsäkran. Första dagen på utbildningen meddelar vi till CSN vilka studerande som har påbörjat sina studier här på skolan.

Kvitto

För kvitto/faktura för material- och teknikavgiften: kontakta expedition på skolan.