Kursplan | FAQ | Bildgalleri | #lararassistenterkalix


FAQ = frequently asked questions. Nedan är frågor som har kommit från deltagarna och som säkert fler vill ha svar på. Sidan uppdateras när nya frågor kommer så kika in nu och då.


FÄLTSTUDIER

Du behöver ingen handledare, men någon som tar emot dig så du hittar rätt. Du kan följa en eller flera lärare, ämnen spelar ingen roll. Se det som ett slags långt studiebesök. Ni är 2 dagar på varje stadium (låg, mellan, hög, gymnasiet). Du ska lyssna, iaktta. Om tillfälle ges och det passar sammanhanget så får du gärna vara aktiv under lektionerna och rasterna. Fältstudierna sker under hösten.

PRAKTIK

Deltagarna ska göra totalt 30 dagar praktik. Detta görs under 3 perioder á 10 dagar. Deltagaren ordnar själv med praktikplats. Praktiken sker under våren. Du behöver en handledare men denne behöver inte vara handledarutbildad som för lärarstudenter. Du kan följa handledaren alla dagar, eller olika personal men handledaren är din kontakt och den du planerar tiden med. Praktikanten kan göra en eller flera av perioderna vid samma skola. Om praktikanten i övrigt arbetar på en skola så rekommenderar vi generellt att praktiken görs på en annan skola. Finns en plan och en god motivering att vara vid den skola man arbetar vid så kan rektor (eller handledare) kontakta kursansvarig och diskutera denna möjlighet.

LITTERATUR

Litteraturlistan förändras något varje år men för 2018/2019 såg den ut så här.

VECKOPLANERING

Upplägget förändras något varje år, men för 2018/2019 såg det ut så här.

HUR FUNGERAR DET ATT LÄSA PÅ DISTANS?

Varje måndag morgon får du dina uppgifter för veckan. Oftast har du till söndag på dig att göra klart. Det är oerhört viktigt att deadlines hålls då flera uppgifter hänger ihop med varandra och ni ska ofta läsa varandras svar eller diskutera i grupp.

VAD HÄNDER VID KURSSTART? 

Senast klockan 9.00 på startdatumet finns ett mejl till dig med instruktioner om vad veckans första uppgifter blir. Du får instruktioner om hur du når ditt klassrum i något som heter ”Google Classroom”.

KAN JAG ARBETA SAMTIDIGT SOM JAG STUDERAR?

Utbildningen är på heltid så vi rekommenderar inte att du även arbetar på heltid. Exakt hur mycket du kan arbeta kan bara du svara på. Att både studera och arbeta gör att det finns mycket lite tid kvar för familj och fritidsintressen vilket är viktigt att vara medveten om.

Träffarna är obligatoriska och det är ofta från 8 till 17.00. Ibland förekommer någon kvällsuppgift. Det är cirka 5 träffar totalt och de brukar vara ungefär 3 dagar per omgång.

NI har fältstudier (totalt 8 dagar under hösten) och praktikveckor (totalt 6 veckor under våren). Fältstudier och praktik är heldagar.

HUR EXAMINERAS VI?

Det kommer vara på olika sätt. Ibland i skrift, ibland i tal, ibland i diskussion.

TRÄFFAR I KALIX

Det är obligatoriska sammankomster i Kalix. Blir någon sjuk så försöker vi lösa situationen på bästa sätt om det är möjligt. Våra externa föreläsare kommer bara en gång per år och i de fall man missar en sådan så kan det bli att en deltagare får vänta tills nästa år för att närvara vid föreläsningen och därmed få ut sitt kursintyg.

JAG HAR BOKAT EN UTLANDSRESA UNDER UTBILDNINGEN 

Det går utmärkt att plugga var du vill i världen! Utöver våra obligatoriska träffar i Kalix så bestämmer du din arbetsplats själv. Du har däremot inte rätt till ledigt från studier på grund av en resa och måste därför lämna in uppgifter som vanligt. Vi ger inte ut uppgifter i förväg, eller ger senare deadlines på grund av en resa. CSN och vi räknar med att du studerar på heltid. Du är ledig helgdagar.

CSN

Du kontaktar CSN direkt vid frågor om studiemedel. Du gör själv en studieförsäkran. Första dagen på utbildningen meddelar vi till CSN vilka studerande som har påbörjat sina studier här på skolan. Du måste inte ha CSN för att gå utbildningen.

KVITTO

För kvitto/faktura för material- och teknikavgiften: kontakta expedition på skolan: info@kalixfolkhogskola.se eller 0923-666 10.