Kursplan | FAQ | Bildgalleri | Arbetsuppgifter för en lärarassistent | Fältstudier och praktik | #lararassistenterkalix


FAQ = frequently asked questions. Nedan är frågor som har kommit från deltagarna och som säkert fler vill ha svar på. Sidan uppdateras när nya frågor kommer så kika in nu och då.


Procedur vid antagning

Sista ansökningsdag: 15 april 2019

Antal platser: 20 och antal sökande 50 (23 april)

Första antagningsbeskedet: Mejlas ut omkring 1 maj. De som har erbjudits plats har en vecka på sig att svara och betala serviceavgiften som bekräftelse.

Förutom via e-post så kan du se din status i Schoolsoft, t.ex.: ”Antagen”, ”Reserv”, ”Ej antagen”, ”Bekräftad” (= vi har läst genom din ansökan och allt fanns med som vi behöver).

Reservplatser: Om inte alla tackar ja så går antagningsbesked ut till motsvarande antal på reservlistan. Om inte alla reserver tackar ja så kan ytterligare reserver kontaktas. Vid sena avhopp fyller vi på. Det senaste vi tar in någon är 6 september.

Vem blir antagen? 

Se här. Till den här utbildningen premieras de med mycket god svenska och som har erfarenhet med barn/ungdomar. Utöver det vill vi också få till en blandad klass så det blir många olika erfarenheter och kunskaper som möts och vi kan lära av varandra.

Serviceavgift

Om du blir erbjuden plats på utbildningen så bekräftar du platsen genom att betala in serviceavgiften på 2400 kr. Senast datum för inbetalning står i ditt antagningsbesked. Detta är en avgift för IT-systemet vi använder samt viss litteratur och kost vid träffarna.

Litteratur

Under året behöver du köpa in (eller låna) litteratur. Vi försöker hålla nere kostnaden så långt det går men räkna med omkring 2-3000 kr om du köper allt nytt. Det finns en facebook-grupp för begagnad litteratur här.

Litteraturen för kursen fastställs senast kursstart.

Hur går studierna till?

Deltagarna får uppgifter varje måndag för hela veckan. Deadline är oftast på söndagar. När det inte är träff i Kalix så utförs uppgifterna på valfri ort. Den första studieveckan kommer ett mejl senast 9.00 på måndagen och där står instruktioner om hur du ska göra.

Det är oerhört viktigt att deadlines hålls då flera uppgifter hänger ihop med varandra och ni ska ibland läsa varandras svar eller diskutera i grupp. Här finns ett blogginlägg om att läsa på distans.

Notera att videosamtal med studiegruppen ofta kommer ske på fredagar klockan 12-13.

Veckoplanering

Veckoplaneringen för kursen fastställs senast kursstart och skickas till deltagarna.

Ledigheter

Utbildningen är på heltid och inga ledigheter ges, oavsett anledning. Vi har ett uppehåll för studier 23 december – 6 januari men utöver detta har vi inga ledigheter annat än helg och helgdagar. Studier sker alltså även under höstlov, sportlov, påsklov.

Utbildningen sker på distans och om du utför uppgifterna i Kalix eller på Bali spelar ingen roll för oss, men samma deadline gäller oavsett var i världen du befinner dig.

Viktiga datum

Utbildningen börjar 26 augusti 2019 och slutar 12 juni 2020.

Träffar i Kalix

Träffarna i Kalix är obligatoriska. Om du inte kan närvara så försöker vi lösa frånvaron med en skriftlig komplettering. Beroende på vilka föreläsare vi har och vad annat som görs kan det ibland inte kompletteras. I sådana fall får deltagaren gå på träffen följande år och får då sitt kursintyg efter att den har fullgjort träffen. Detta gäller oavsett anledning då vi är måna om att alla som går utbildningen får med sig samma kunskap.

Du som reser långväga får billigast biljetter om du bokar långt i förväg. Mer tips här. Boka biljett när tiderna för träffarna är bekräftade.

Fältstudier och praktik

Du ordnar plats för fältstudier och praktik själv på valfri ort. Mer information om vad det innebär finns här.

Examination

Ni examineras på olika sätt. Ibland i skrift, ibland i tal, ibland i diskussion.

CSN

Du kontaktar CSN direkt vid frågor om studiemedel. Du gör själv en studieförsäkran. Första dagen på utbildningen meddelar vi till CSN vilka studerande som har påbörjat sina studier. Därefter brukar deltagarna ha sina studiemedel inom någon vecka. Du måste inte ha CSN för att gå utbildningen.