Kursplan | FAQ | BildgalleriPraktik


FAQ = frequently asked questions. Nedan är frågor som har kommit från deltagarna och som säkert fler vill ha svar på. Sidan uppdateras när nya frågor kommer så kika in nu och då.


IT-utrusning

Du behöver en dator, endast mobil eller padda har visat sig att det inte fungerar så bra. Du måste ha ganska bra uppkoppling till internet då ni ibland har videosamtal med varandra. Någon gång kan det förekomma en videoföreläsning.

Vad händer vid kursstart?

Senast klockan 9.00 på startdatumet finns ett mejl till dig med instruktioner om vad veckans första uppgifter blir.

Hur kan man läsa på distans?

Tills vi har haft vår första träff så får du uppgifter och information via e-post. Vi arbetar sedan i något som heter Google Classroom och vi går genom detta program vid första träffen. Där kommer sedan all information att finnas för att genomföra utbildningen.  

Hur fungerar praktiken och fältstudierna?

Senast första veckan får ni ut en detaljerad årsplanering. Då kommer ni att få se vilka veckor ni ska göra fältstudier och praktik. Du söker själv plats i din hemkommun. För praktiken får du en bestämd handledare. Handledaren behöver inte ha gått den så kallade handledarutbildningen och kan ha vilken roll som helst på skolan. Mer information får du första veckan på utbildningen.

Jag arbetar extra på en skola, kan jag göra praktiken där?

Du kan göra din praktik på en skola du har jobbar eller har jobbat på men det är viktigt för arbetsgivaren att förstå att du gör praktik och inte får samma arbetsuppgifter som tidigare. 

Kan jag arbeta samtidigt som jag läser till Lärarassistent?

Utbildningen är på heltid så vi rekommenderar inte att du även arbetar på heltid. Exakt hur mycket du kan arbeta kan bara du svara på. 

Vissa veckor kommer du förväntas delta i gruppdiskussioner på nätet och då räknar vi med att du kan delta under kontorstid cirka två timmar (måndag-fredag 8-17). När det blir får du meddelande om minst en månad i förväg. Ibland gör ni grupparbeten och du förväntas vara flexibel och kunna arbeta i grupp utan att ett arbete stör.

Träffarna är obligatoriska så då kan du inte arbeta alls. Det är cirka 5 träffar om ungefär 3 dagar per gång. 

NI har fältstudier (totalt 12 dagar under hösten) och praktikveckor (totalt 6 veckor under våren) som är heldagar på hemorten. Därutöver har ni teoretiska uppgifter som ni får ut på måndagar  med deadline på söndag (oftast).

Vilken kurslitteratur ska vi ha? 

Ni får litteraturlista senast första veckan på utbildningen.

Hur examineras vi?

Det kommer vara på olika sätt. Ibland i skrift, ibland i tal, ibland i diskussion. 

Träffar i Kalix

Det är obligatoriska sammankomster i Kalix. När ni får ut klasslistorna kan ni gärna kolla med varandra om samåkning. Vi försöker alltid lösa situationer som uppstår när deltagare inte kan närvara på en träff men ibland  så kan du behöva ta igen träffen följande år då du annars inte får med dig den kunskapen på annat vis. Våra externa föreläsare kommer bara en gång per år. 

Jag har bokat en utlandsresa under utbildningen

Det går utmärkt att plugga var du vill i världen! Utöver våra obligatoriska träffar i Kalix så bestämmer du din arbetsplats själv. Du har däremot inte rätt till ledigt från studier på grund av en resa. Vi ger heller inte ut uppgifter i förväg, eller ger senare deadlines på grund av en resa. CSN och vi räknar med att du studerar på heltid. Du är ledig helgdagar.

CSN

Du kontaktar CSN direkt vid frågor om studiemedel. Du gör själv en studieförsäkran. Första dagen på utbildningen meddelar vi till CSN vilka studerande som har påbörjat sina studier här på skolan. Du måste inte ha CSN för att gå utbildningen.

Kvitto

För kvitto/faktura för material- och teknikavgiften: kontakta expedition på skolan.