Kursplan | FAQ | Bildgalleri Praktik

Lärarassistentutbildningen innehåller några obligatoriska träffar på Kalix Folkhögskola. Välkomna till en en trivsam atmosfär och härlig miljö!

Sal 6 där de flesta av våra platsförlagda lektioner och träffar hålls: