Kursplan | FAQ | BildgalleriBlogg


Vill du prova på ett stimulerande jobb inom skolan, men känner inte riktigt för ett jobb som lärare? Inget toppar ett riktigt bra skolklimat och det behövs fler resurser för att kunna skapa Sveriges bästa skola. Idag råder brist på legitimerade lärare inom skolan och det skapar behov av andra resurser i skolans värld. En sak är säker: du kommer att vara behövd på arbetsmarknaden! Läs här vad Lärarförbundet skrivit om yrket.

Kursplan

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning/kurs ska deltagaren ha fått med sig kompetens med tyngd på skolans administrativa uppdrag och kunna fungera som en administrativ stödfunktion till lärare i skolan. Utbildningen ger dig en bred grund inför ett framtida jobb inom skola och/eller barnomsorg.

Utbildningstid

1-årig med jul- och sommaruppehåll.

HT: 22 augusti 2017-22 december 2017
VT: 8 januari 2018-8 juni 2018

Antagningskriterier

Vi ser gärna sökande med erfarenhet av arbete med människor, helst med barn och ungdomar. Du bör ha viss datorvana för att klara utbildningen. Vidare krävs goda kunskaper i svenska språket för att klara av både kurslitteratur och skriftliga uppgifter kopplat till utbildningen.

Studieform

Distansstudier på heltid, omfattande två terminer (40 veckor).

Studierna inbegriper 5 obligatoriska sammankomster i Kalix (2-4 oktober, 6-8 december, 5-7 februari, 18-20 april, 7-8 juni), Under träffarna anordnas föreläsningar blandat med erfarenhetsutbyte inom gruppen. Skolan erbjuder möjlighet till kost och logi.

Utöver fysiska träffar anordnas regelbundna träffar på nätet.

Ansökan

Ansök via Schoolsoft under ansökningsperioden 1 januari – 15 april. Länk till Schoolsoft publiceras här under ansökningsperioden.

OBS! För att bli aktuell som sökande måste du bifoga alla handlingar som efterfrågas för din kurs, alltså: skolbetyg, personligt brev och personbevis. Observera att du kan logga in på Schoolsoft i efterhand för att eventuellt komplettera med någon handling. Du kan skanna eller fotografera dina handlingar. Personligt brev skriver du i ett ordbehandligsprogram eller Anteckningar och laddar upp.

Fyll i din e-post här om du vill ha meddelande när vi startar ansökningsperioden igen:

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska och praktiska delar inom följande områden:

  • Service och bemötande, etik i skolan.
  • Skoladministration, myndighetssvenska, CSN-rapporteringar
  • Juridik: sekretesslag, PUL, samt delar av skollag och socialtjänstlag kopplat till skolan.
  • Utvecklingspsykologi; förståelse kring ungdomar och inlärning samt gruppsykologi och konflikthantering samt grundläggande kunskaper om barn och unga med särskilda behov
  • Data, webb och digital dokumentation, sociala medier

Kurslitteratur/kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. För visst läromedel, digitalt material och teknik betalar du 1 050 kronor per läsår. Kostnader för ytterligare litteratur, eventuella studieresor mm kan tillkomma, liksom för kost och logi vid sammankomsterna.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett kursintyg. För att bli godkänd på utbildningen krävs att du:

  • deltagit aktivt på träffarna
  • genomfört och fått godkänt på samtliga uppgifter
  • genomfört godkänd praktik omfattande 6 veckor

Utbildningen ger en bred grund för vidare studier och även en personlig utveckling för dig som vill gå vidare till högre studier i framtiden.

Utbildningsnivå

Gymnasial

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information. CSN:s hemsida.

Kontakt/lärare

Kursansvarig Pia Nyberg pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se 070-270 1573
Vid praktiska frågor kring utbildningen (boende, anmälan, Schoolsoft), kontakta expedition: info@kalixfolkhogskola.se 0923-666 10

I media