När du mejlar någon, byt ut @ mot @kalixfolkhogskola.se   

Kontakt till Lärare och kursansvariga hittar du längre ned.


Rektor och skolchef

Ida Nordlund | ida.nordlund@ | 070-1901560

Expedition

info@ | 0923-666 10


Administration

Annica Fredriksson annica.fredriksson@ | 0923-666 15, 070-190 15 68

Fastighetsansvarig/tekniker

Bo Emmoth  bosse.emmoth@ | 070-1901566

Internatansvarig

Annica Fredriksson annica.fredriksson@ | 0923-666 15, 070-190 15 68

IT-ansvarig

Peter Asplund | peter.asplund@ | 0923-66631 | 070-1901565

Kurator

Ann-Christin Hofverberg Jacobsson | a-c.h.j@ | 070-1901561

Köket

0923-666 26

Kock Carina Strömberg | carina.stromberg@
Kock Johan Fors

Ann-Britt Johansson
Ida Larson | ida.larson@

Lokalvårdare

Ida Larson ida.larson@
Gunhild Skott
Myra Soriano | myra.soriano@ |  070-190 1563

Studievägledare (SYV)

Niklas Nyman | niklas.nyman@ | 0923-66613 | 070-1901570

Vaktmästare

Roger Nilsson | roger.nilsson@ | 070-190 15 74

Webbansvarig

Pia Nyberg  | pia.nyberg@ | 070-270 1573


Lärare och kursansvariga

 

Allmän kurs

Kontaktperson allmänkurs: 
Ann-Sofie Åström | ann-sofie.astrom@ | 070-6401338
Kristina Stenman | kristina.stenman@ | 070-1901571

Engelska:
Ann-Sofie Åström | ann-sofie.astrom@ | 070-6401338

Livskunskap:
Kristina Stenman | kristina.stenman@ | 070-1901571

Matematik, naturkunskap: 
Annelie Hallman | annelie.hallman@ | 070-6663402

Samhällskunskap, religion, historia: 
Peter Asplund | peter.asplund@ | 0923-66631 | 070-1901565

Svenska:
Susanne Norén | susanne.noren@ | 070-351 01 61
Ann-Sofie Åström | ann-sofie.astrom@ | 070-6401338

Artist och musiker

Kursansvarig och lärare:
Malin Huuva | malin.huuva@ | 072-223 77 98

Film- och TV-produktion

Kursansvarig och lärare:
Anders Durvall | anders.durvall@ | 070-1901562

Hantverk

Kursansvarig och lärare:
Marie-Louise Blanksvärd Andersson | marie-louise.b.andersson@ | 070-1901 569

 

Lärarassistent

Kursansvarig och lärare:
Pia Nyberg | pia.nyberg@ | 070-270 1573

Lärare:
Mia Lindstrand | mia.lindstrand@ | 070-190 15 73

Socialpedagog

Kursansvarig åk 1 och lärare:
Ann-Christin Hofverberg Jacobsson | a-c.h.j@ | 070-1901561

Kursansvarig åk 2 och lärare:
Anna Brixdal | anna.brixdal@ | 0923-66610 | 070-6669317

Lärare åk:
Mia Lindstrand | mia.lindstrand@ | 070-190 15 73

Webbkommunikation och företagande

Kursansvarig och lärare:
Pia Nyberg | pia.nyberg@ | 070-270 1573

Lärare:
Anders Durvall | anders.durvall@ | 070-1901562

Youtuber

Kursansvarig och lärare:
Anders Durvall | anders.durvall@ | 070-1901562

Lärare:
Pia Nyberg | pia.nyberg@ | 070-270 1573

Övriga utbildningar

Etableringskurs: 
Minna Paananen Kemi | minna.paananen@ | 070 -6661620
Peter Asplund | peter.asplund@ 0923-66631 eller 070-1901565

IVA – projekt
Minna Paananen Kemi | minna.paananen@ | 070 -6661620  |

Studiemotiverande folkhögskolekurs:
KursansvarigNiklas Nyman | niklas.nyman@ | 0923-66613 | 070-1901570
Lärare: Kristina Stenman | kristina.stenman@ | 070-1901571

Svenska från dag ett:
Peter Asplund | peter.asplund@ 0923-66631 eller 070-1901565