Press, skolarbeten: Bilder som du kan använda finns här.


Kontakt till Lärare och Kursansvariga hittar du längre ned.


Rektor och skolchef

Ida Nordlund | ida.nordlund@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 60

Expedition

info@kalixfolkhogskola.se | 0923-666 10 eller 070-190 15 68

Administration

Mariia Chernova | mariia.chernova@kalixfolkhogskola.se | 0923-666 10
Annica Fredriksson | annica.fredriksson@kalixfolkhogskola.se | 0923-666 10
Maria Andersson (lärarassistent) | maria.andersson@kalixfolkhogskola.se | 0923-666 10

Fastighetsansvarig/tekniker

Bo Emmoth  bosse.emmoth@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 66

Servicechef: ansvarig kök, lokalvård, vandrarhem

Niklas Nyman | niklas.nyman@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 70

Vandrarhem bokningar

vandrarhem@kalixfolkhogskola.se  | 076-190 70 77 | Läs mer här

Konferens

Bokningar: konferens@kalixfolkhogskola.se
Ansvarig: Mariia Chernova | mariia.chernova@kalixfolkhogskola.se | 070-666 34 02

Kurator

Ann-Christin Hofverberg Jacobsson | a-c.h.j@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 61

Köket

0923-666 26

Kock – Carina Strömberg | carina.stromberg@kalixfolkhogskola.se
Kock – Johan Fors | johan.fors@kalixfolkhogskola.se
Ann-Britt Johansson | ann-britt.johansson@kalixfolkhogskola.se
Ida Larson | ida.larson@kalixfolkhogskola.se

Lokalvårdare

Ida Larson | ida.larson@kalixfolkhogskola.se
Myra Soriano | myra.soriano@kalixfolkhogskola.se |  070-190 15 63

Studievägledare (SYV)

Carina Tornberg | carina.tornberg@kalixfolkhogskola.se | 076-190 16 82

Vaktmästare

Roger Nilsson | roger.nilsson@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 74

Webbansvarig

Pia Nyberg  | pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se | 070-270 15 73


Lärare och kursansvariga

 

Allmän kurs

Kontaktpersoner – på plats: 
Kristina Stenman | kristina.stenman@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 71

Kontaktperson – distans:
Susanne Norén |susanne.noren@kalixfolkhogskola.se | 070-666 12 69

Livskunskap:
Kristina Stenman | kristina.stenman@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 71

Matematik, naturkunskap, samhällskunskap (distans):
Susanne Norén | susanne.noren@kalixfolkhogskola.se | 070-666 12 69

Samhällskunskap (på plats), religion, historia: 
Kristina Westman | kristina.westman@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 64

Svenska, engelska: 
Ann-Sofie Åström | ann-sofie.astrom@kalixfolkhogskola.se | 070-666 23 29

Film:
Anders Durvall | anders.durvall@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 62

Artist och musiker

Kursansvarig och lärare:
Malin Huuva | malin.huuva@kalixfolkhogskola.se | 072-223 77 98

Digital kommunikatör

Kursansvarig och lärare:
André Samuelsson  | andre.samuelsson@kalixfolkhogskola.se | 076-190 48 85
Minna Paananen | minna.paananen@kalixfolkhogskola.se | 070 666 1620

Film- och serieproduktion

Kursansvarig och lärare:
Anders Durvall | anders.durvall@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 62

Framtidens Youtuber

Kursansvarig och lärare:
Pia Nyberg | pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se | 070 270 1573

Lärare:
André Samuelsson  | andre.samuelsson@kalixfolkhogskola.se | 076-190 48 85

Hantverk

Kursansvarig och lärare:
Marie-Louise Blanksvärd Andersson | marie-louise.b.andersson@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 69

Lärarassistent

Kursansvarig och lärare:
Pia Nyberg | pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se | 070-270 15 73

Lärare 2018/2019:
Minna Paananen | minna.paananen@kalixfolkhogskola.se | 070 666 1620

Lärare 2019/2020:
Sara Brännmark | sara.brannmark@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 73
Kristina Westman | kristina.westman@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 64

Morgondagens Influencer

Kursansvarig och lärare:
Minna Paananen | minna.paananen@kalixfolkhogskola.se | 070 666 1620

Lärare:
Pia Nyberg | pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se | 070-270 15 73
André Samuelsson  | andre.samuelsson@kalixfolkhogskola.se | 076-190 48 85

Socialpedagog

Utbildningsansvarig åk 1 och lärare:
Ann-Christin Hofverberg Jacobsson | a-c.h.j@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 61

Utbildningsansvarig åk 2 och lärare:
Anna Brixdal | anna.brixdal@kalixfolkhogskola.se | 070-666 93 17

Lärare:
Sara Brännmark | sara.brannmark@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 73

Övriga utbildningar

Etableringskurs: 
Anders Durvall | anders.durvall@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 62
Kristina Westman | kristina.westman@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 64

IVA – projekt
Minna Paananen | minna.paananen@kalixfolkhogskola.se | 070-666 16 20

SFI
Svenska från dag 1
 
Erika Palovaara | erika.palovaara@kalixfolkhogskola.se | 076-190 16 83

Studiemotiverande folkhögskolekurs:
Jimmy Johansson | jimmy.johansson@kalixfolkhogskola.se | 070-190 65 15