När du mejlar någon, byt ut @ mot @kalixfolkhogskola.se   

Kontakt till Lärare och kursansvariga hittar du längre ned.


Rektor och skolchef

Ida Nordlund | ida.nordlund@ | 070-190 15 60

Expedition

info@ | 0923-666 10

Administration

Mariia Chernova | mariia.chernova@ | 0923-666 10

Annica Fredriksson annica.fredriksson@ | 0923-666 10

Malin Hofgren | malin.hofgren@ | 0923-666 10

Fastighetsansvarig/tekniker

Bo Emmoth  bosse.emmoth@ | 070-190 15 66

Vandrarhem och boende

Bokningar: vandrarhem@ | 076-190 70 77 | Läs mer här
Föreståndare: Niklas Nyman | niklas.nyman@ | 070-190 15 70

Kurator

Ann-Christin Hofverberg Jacobsson | a-c.h.j@ | 070-190 15 61

Köket

0923-666 26

Kock Carina Strömberg | carina.stromberg@
Kock Johan Fors | johan.fors@

Ann-Britt Johansson | ann-britt.johansson@
Ida Larson | ida.larson@

Lokalvårdare

Ida Larson | ida.larson@
Myra Soriano | myra.soriano@ |  070-190 15 63

Studievägledare (SYV)

Kristina Stenman | kristina.stenman@ | 070-190 15 71

Vaktmästare

Roger Nilsson | roger.nilsson@ | 070-190 15 74

Webbansvarig

Pia Nyberg  | pia.nyberg@ | 070-270 15 73


Lärare och kursansvariga

 

Allmän kurs

Kontaktperson Allmän kurs: 
Ann-Sofie Åström | ann-sofie.astrom@ | 070-666 23 29
Kristina Stenman | kristina.stenman@ | 070-190 15 71

Engelska:
Ann-Sofie Åström | ann-sofie.astrom@ | 070-666 23 29

Livskunskap:
Kristina Stenman | kristina.stenman@ | 070-190 15 71

Matematik, naturkunskap:
Susanne Norén | susanne.noren@ | 070-666 12 69

Samhällskunskap, religion, historia: 
Vakant

Svenska:
Susanne Norén | susanne.noren@ | 070-666 12 69
Ann-Sofie Åström | ann-sofie.astrom@ | 070-666 23 29

Artist och musiker

Kursansvarig och lärare:
Malin Huuva | malin.huuva@ | 072-223 77 98

Film- och TV-produktion

Kursansvarig och lärare:
Anders Durvall | anders.durvall@ | 070-190 15 62

Hantverk

Kursansvarig och lärare:
Marie-Louise Blanksvärd Andersson | marie-louise.b.andersson@ | 070-190 15 69

Lärarassistent

Kursansvarig och lärare:
Pia Nyberg | pia.nyberg@ | 070-270 15 73

Lärare:
Mia Lindstrand | mia.lindstrand@ | 070-190 15 73

Morgondagens Influencer

Kursansvarig och lärare:
Minna Paananen | minna.paananen@ | 070 666 1620

Lärare:
Anders Durvall | anders.durvall@ | 070-190 15 62
Pia Nyberg | pia.nyberg@ | 070-270 15 73

Socialpedagog

Kursansvarig åk 1 och lärare:
Ann-Christin Hofverberg Jacobsson | a-c.h.j@ | 070-190 15 61

Kursansvarig åk 2 och lärare:
Anna Brixdal | anna.brixdal@ | 070-666 93 17

Lärare åk:
Mia Lindstrand | mia.lindstrand@ | 070-190 15 73

Webbkommunikation och företagande

Kursansvarig och lärare:
Pia Nyberg | pia.nyberg@ | 070-270 15 73

Lärare:
Anders Durvall | anders.durvall@ | 070-190 15 62

Framtidens Youtuber

Kursansvarig och lärare:
VT-18: Minna Paananen | minna.paananen@ | 070 666 1620
HT-18: Pia Nyberg | pia.nyberg@ | 070 270 1573

Lärare:
Anders Durvall | anders.durvall@ | 070 190 1562
Minna Paananen | minna.paananen@ | 070 666 1620
Pia Nyberg | pia.nyberg@ | 070 270 1573

Övriga utbildningar

Etableringskurs: 
Minna Paananen | minna.paananen@ | 070 -666 16 20

IVA – projekt
Minna Paananen | minna.paananen@ | 070 -666 16 20

Studiemotiverande folkhögskolekurs:
Jimmy Johansson | jimmy.johansson@ | 070-190 65 15