Att arbeta med människor med missbruk- och beroende är att möta individer i kris. För att förstå andras kris måste du först förstå dina egna. Det lär du dig genom den här utbildningen. Du lär dig också använda motiverande samtal som verktyg i arbetet med individer med sviktande motivation.

Kursplan

Utbildningens mål

Att deltagaren ska göra en egen, personligt utvecklande resa för att kunna agera professionellt och insiktsfullt i möten med människor i kris samt att kunna bedriva motiverande samtal.

Utbildningstid

30 veckor med start 18 september 2017. Utbildningen kommer inte startas ht 2018. Sök istället vår nya kurs ”Grundutbildning i krishantering och motiverande samtal” med Ulf Lidman.

Antagningskriterier

Utbildningen vänder sig till dig som möter krisdrabbade eller omotiverade människor i ditt arbete inom exempelvis behandlingshem, kriminalvård och omsorg. Kursdeltagare ska ha datavana, kunna vara uppkopplade till internet.

Studieform

Distansstudier på halvtid som förutsätter internetuppkoppling och aktivt deltagande i gemensam digital lärplattform. Tre obligatoriska träffar anordnas på Kalix folkhögskola 25-27 oktober 2017, 24-26 januari 2018 och 14-16 mars 2018.

Innehåll

Utbildningen är indelad i tre steg:

1 Grundläggande introduktion till kris och krishantering med teman som

  • Krisreaktioner och hur vi praktiskt bemöter dessa
  • Ett lösningsfokuserat förhållningssätt vid bearbetning av krisbeteenden
  • Nätverks- och relationsinventering för behandlare och klient 

2 Verktyg för att effektivt kunna bemöta och arbeta med människor i kris med fokus på exempelvis

  • Krishantering i grupp
  • Ilska: den missförstådda kraften
  • Att maximera vår inre kraft
  • Död, sorg och krishantering i livets slutskede

3 Det motiverande samtalet i praktiken

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. För visst läromedel, digitalt material och teknik betalar du 1 250 kronor. Kostnader för ytterligare litteratur, eventuella studieresor mm samt för kost/logi vid sammankomster tillkommer. Skolan förfogar över ett begränsat antal rum på internatet och kan erbjuda frukost och lunch.

Intyg

Efter fullgjord kurs får deltagaren ett kursintyg. För att bli godkänd på kursen krävs att du

  • deltagit i samtliga träffar
  • följt kursen och gjort alla uppgifter

Ansökan

Utbildningen kommer inte startas ht 2018. Sök gärna vår nya kurs ”Grundutbildning i krishantering och motiverande samtal

Utbildningsnivå

Gymnasial.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Du kontaktar CSN direkt för mer information. CSN:s hemsida.

Kontakt/lärare

Kursansvarig lärare: Ulf Lidman ulf@ulflidmantraining.com