Kursplan

Den här utbildningen ger professionella verktyg till dig som i ditt arbete möter människor i kris. Kanske befinner sig dina klienter i beroende, missbruk eller annan social utsatthet. Kanske behöver de kompetent stöd för att bättre klara vardagen i en ny kultur. Utbildningen är landets mest grundläggande på området och leds av en erfaren och mycket välmeriterad lärare.

Utbildningens mål

Grundutbildning i krishantering och motiverande samtal (GKM) ger deltagaren kompetent kunskap i kris- och konflikthantering med tvärkulturell grund, samt kunskap i att bedriva motiverande samtal. Men för att utgöra ett effektivt stöd för andra måste du förstå dig själv, och därför får du under utbildningens gång också företa en personligt utvecklande inre resa.

Kurstider

10/9 2018-10/5 2019

Ansökningskriterier

Utbildningen vänder sig till alla som i sin verksamhet möter krisdrabbade eller omotiverade människor. Det kan handla om behandlande, stödjande eller serviceinriktade funktioner inom sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem, ideell verksamhet eller personal- och serviceorganisationer.
Eftersom kursen går på distans är internetuppkoppling och aktivt deltagande på digital lärplattform en förutsättning. Därutöver krävs ordbehandlingsprogram som klarar att läsa, skriva och spara i RTF-format, Acrobat reader.

Studieform

GKM är en halvfarts distansutbildning om 35 veckor. Vi arbetar såväl teoretiskt som processinriktat.
På de fyra obligatoriska träffarna anordnas föreläsningar och utbyte av erfarenheter. Kalix folkhögskola kan erbjuda kost och logi.

Träffarna anordnas på Kalix Folkhögskola följande datum:

  • 3-5 oktober 2018
  • 5-7 december 2018
  • 6-8 februari 2019
  • 10-12 april 2019

Utbildningens innehåll

Utbildningen delas in i fyra huvudavsnitt:
1 Grunderna inom krishantering och krisbearbetning
2 Motiverande samtal
3 Tvärkulturell krishantering; att förstå människor med annan kulturell bakgrund
3 Krishantering i grupp och lågaffektivt bemötande
För mer detaljerad information om huvudavsnittens innehåll; klicka här.

Kostnad/kurslitteratur

Material- och teknikavgift: 1800 kronor. I avgiften ingår visst studiematerial samt tre luncher och en middag/fysisk träff. Aktuell litteraturlista erhålls vid kursstarten.

Intyg

Efter fullgjord utbildning får deltagaren ett intyg, under förutsättning att hen deltagit på samtliga träffar, följt kursen, skrivit två godkända bokrapporter samt gjort skrivit ett godkänt fördjupningsarbete.

Ansökning

Ansökningsperiod: 1/1 – 15/1 2018. Ansök via Schoolsoft .

OBS! För att bli aktuell som sökande måste du bifoga alla handlingar som efterfrågas för din kurs, alltså: skolbetyg, personligt brev och personbevis. Du kan skanna eller fotografera dina handlingar. Personligt brev laddas upp i pdf-format. Du laddar upp alla handlingar samtidigt så det är viktigt att du har allt klart när du ansöker. Du kan inte komplettera efteråt via e-post.

Vad är ett personligt brev? Tips här!

Efter ansökningstidens slut tar vi emot sökande i mån av plats.

Utbildningsnivå

Gymnasial

Studiemedel

Studier i GKM  berättigar till studiemedel. Du kontaktar CSN direkt för mer information. Till CSN:s hemsida.

Kontakt

Ansvarig lärare: Ulf Lidman ulf@ulflidmantraining.com
Skolans expedition: 0923-666 10 eller info@kalixfolkhogskola.se
Boende i vårt vandrarhem: vandrarhemmet@kalixfolkhogskola.se