Nedan är diverse klipp i en slumpvis ordning som våra kursdeltagare 2017 är särskilt stolta över. Det är dels från själva utbildningen och dels från deras egna kanaler. Enjoy!

Andreas Fransson

Tony Muhonen

 

Robin Backman

Sofia Wamsler

Dianas stigar