Kursplan FAQ Praktik | #kommunikatörkalix


Kommunikatörsutbildning med fokus på skrivande journalistik. Mediebranschen har ändrats de senaste åren, därför har vi också anpassat vår högt aktade journalistutbildning till framtidens mediala värld. Utbildningen till digital kommunikatör är för dig som brinner för samhällsfrågor, har ett genuint intresse för människor med sann vetgirighet i botten. Du har ett starkt eget driv och vill kunna nå ut med budskap i olika typer av medier och du värnar självklart om demokratin.

Kursplan 2019/2020

Utbildningens mål

Deltagaren ska förutom att, i folkbildningens anda, ha utvecklats på ett personligt plan även få med sig följande kunskaper för att kunna arbeta i en framtida medievärld:

 • Journalistiskt skrivande: berättande, argumentation, innehåll, språk
 • Kunskap om frilans, företagande och att jobba som konsult
 • Att filma och redigera med hjälp av en mobil
 • Intervjuteknik
 • Att skriva och publicera i olika sociala medier
 • Medieanalys
 • Content marketing
 • Offentlighetsprincipen
 • Källkritik & etik
 • Grundkurs i foto och fotoredigering
 • Manusskrivande för text och rörlig bild
 • Fältstudier och praktik
 • Podd

 

Utbildningstid

Två terminer (40 veckor). Kursstart 2 september 2019.

 

Antagningskriterier

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vi ser det också som naturligt att du som söker har ett starkt samhällsintresse, är vetgirig och har ett genuint intresse för människor, du har mycket god svenska och några års arbetslivserfarenhet. Eftersom yrken som digital kommunikatör och journalist kräver stor självständighet och en öppen personlighet genomför vi intervjuer vid antagningen antingen fysiskt eller via digital teknik.

 

Studieform

Utbildningen går på distans och är på heltid med 5 obligatoriska träffar (3 dagar per tillfälle). Under träffarna anordnas föreläsningar och parallellt med detta jobbar deltagarna i grupper med stora möjligheter att utbyta kunskaper och erfarenheter mellan varandra. Handledning och feedback sker kontinuerligt över nätet. Mellan träffarna sker undervisningen via digital plattform. Skolan erbjuder möjlighet till kost och logi under de fysiska träffarna på skolan.

 

Utbildningens innehåll

 • Journalistiskt skrivande. Inom journalistiken och likaså i övrig kommunikation ligger berättande i starkt fokus. Därför handlar en stor del av utbildningen om just skrivande. Vi arbetar med både språkriktighet och innehåll i olika texttyper, både i regelrätta texttyper som artiklar, reportage osv. Men, i utbildningen ingår även att kunna formulera sig i olika sociala medier och likaså konsten att nå ut med olika budskap snabbt och enkelt.
 • För att kunna hantera olika medier krävs att deltagarna analyserar olika medier och dess innehåll. Vad funkar var och varför?
 • Content marketing, det vill säga att strategiskt skapa och distribuera värdefullt, attraktivt och relevant material för en specifik målgrupp
 • Kunskap om frilansbranschen, att jobba som egen företagare/konsult i en framtida medievärld.
 • Att filma och redigera med hjälp av en mobil.
 • Manusskrivande för texter och rörligt bildmaterial.
 • Intervjuteknik i olika kontexter
 • Som journalist/kommunikatör är det oerhört viktigt att veta vilken information som faktiskt är offentlig. Vad är exempelvis en allmän handling? Detta är avgörande för att kunna nosa rätt på en hel del nyheter.
 • Grundkurs i foto och fotoredigering. Många journalister/kommunikatörer idag hanterar inte bara det skrivna ordet utan sköter även foto/fotoredigering kopplat till sina alster. Därför behöver du kunna ha grundläggande kunskaper i området.
 • Källkritik och etiska avgörande har blivit allt viktigare i en värld där vi är omgivna av s.k. ”Fake news”. Varför är det så viktigt att vi undersöker källornas riktighet och hur gör vi det så att vi verkligen kan se skillnaden mellan sant och falskt i text och bild?
 • Fältstudier och praktik är avgörande för att du ska få insyn i olika verksamheter och därför är vår målsättning att du ska få pröva olika former under din utbildning. Vi kommer därför att lägga fokus mot både digital kommunikatör på företag, kommuner och andra myndigheter men också mot nyhetsbyråer, allt för att din utbildning ska bli så bred som möjligt och för att du ska ha så många valmöjligheter när du är färdigutbildad.

 

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar däremot ut en serviceavgift på 2400kr per år för visst läromedel och digitalt material. Under träffarna ingår tre frukostar, tre luncher och en middag. Kostnader för litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer. Logi bokar du med fördel på vårt vandrarhem som ligger på skolans område.

 

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett utbildningsintyg. För att bli godkänd krävs:

 • närvaro under träffar
 • att deltagaren genomfört samtliga uppgifter: egna skrivuppgifter likväl som feedback till kurskamrater
 • genomfört godkända fältstudier och praktik

 

Utbildningsnivå

Eftergymnasial

 

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information. CSN:s hemsida.

 

Ansökan

Ansökan är stängd och öppnas 1 januari.

Innan du ansöker, vänligen läs FAQ. Om du ansöker efter ansökningstidens slut hamnar du på på vår reservlista och din ansökan behandlas i mån av plats.

OBS! För att bli aktuell som sökande måste du bifoga alla handlingar som efterfrågas för din kurs, alltså: skolbetygpersonligt brev, CV och personbevis. När du klickar på personbevis, välj ”Skriv ut via e-tjänst” så får du det i en PDF som du kan spara på din dator och sedan ladda upp i din ansökan. Du kan skanna eller fotografera dina övriga handlingar. Personligt brev laddas upp i pdf-format. Du laddar upp alla handlingar samtidigt så det är viktigt att du har allt klart när du ansöker. Du kan inte komplettera efteråt via e-post.

Vad är ett personligt brev och CV? Tips här!

Ange i ditt personliga brev om du helst önskar helfart eller halvfart.   

Efter ansökningstidens slut tar vi emot sökande i mån av plats.

 

Fyll i din e-post här om du vill ha meddelande när vi startar ansökningsperioden igen eller få andra nyheter om utbildningen:

 

Kontakt

Kursansvarig: Minna Paananen |  minna.paananen@kalixfolkhogskola.se | 070-666 16 20